Klik hier voor meer actuele informatie

Zomer

12-07-2018

De vakantiemaanden staan voor de deur. Voor ons reden om in te gaan op een daarmee verband houdend risico. Een risico dat in eerste instantie mogelijk niet als zodanig wordt herkend. Het heeft alles te maken met smartphones, laptops, notebooks en iPads.

Toenemend gebruik van elektronische hulpmiddelen

Een onmiskenbare tendens van de laatste jaren is het toenemende zakelijke gebruik van allerlei ‘devices’. Het aantal apparaten neemt toe, evenals de afhankelijkheid ervan. De toenemende afhankelijkheid maakt dat het steeds belangrijker wordt, zorgvuldig met de apparatuur om te gaan. Immers, verlies of beschadiging betekent al snel een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden, of zelfs stilstand.

Schade en preventie

De belangrijkste schadeoorzaken zijn verlies, al dan niet door diefstal, en beschadiging, vooral door vallen. Beide risico’s zijn betrekkelijk eenvoudig te beperken. Verlies en diefstal kan veelal voorkomen worden door ‘gezond verstand’. De apparatuur zorgvuldig behandelen en niet onbeheerd ergens achterlaten, voorkomt al veel ellende. Schade door vallen of stoten, is eenvoudig te voorkomen of te beperken door te investeren in beschermende hoezen. Voor smartphones en iPads zijn er volop (goedkope) omslaghoezen verkrijgbaar en voor laptops en notebooks zijn er speciale schoudertassen.

Specifieke preventie tijdens de vakantieperiode

Wij merken dat veel zorginstellingen, tijdens de vakantieperiode, de bij personeel in gebruik zijnde zakelijke apparatuur tijdelijk innemen. Vervolgens wordt deze apparatuur een aantal weken centraal opgeslagen. Een prima maatregel, mits ook daarbij enige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Een grote voorraad apparatuur vormt namelijk een aantrekkelijk doelwit voor het dievengilde. Wanneer zo’n voorraad bij wijze van spreken voor het grijpen ligt, is het leed snel geleden. De oplossing is, meerdere bewaarplaatsen te gebruiken zodat er sprake is van spreiding. In de gekozen ruimten hoort de apparatuur vervolgens in deugdelijk afsluitbare kasten te worden opgeborgen, natuurlijk het liefst in een kluis of brandkast.

Verzekeringsaspecten

De bedoelde apparatuur valt onder de gewone inventaris. In die zin valt zij ook onder de inventarisverzekering. Een verdergaande dekking is in beginsel door middel van een specifieke verzekering te realiseren. Wij adviseren echter, in plaats van een aanvullende verzekering af te sluiten, liever te investeren in preventiemiddelen.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie of een verdere toelichting wenst, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014