Klik hier voor meer actuele informatie

WIA-aanvullingsverzekeringen

04-03-2014

WIA-aanvullingsverzekeringen slide4

De stijgende WGA-premie is voor werkgevers in toenemende mate aanleiding om een deel van deze premie op de werknemers te verhalen. Een andere tendens met betrekking tot het laten meebetalen aan de WGA-premie is, om daar een verzekering tegenover te zetten: een zogenaamde WGA-aanvullingsverzekering en/of een 35-min verzekering. Deze verzekeringen bieden inkomenszekerheid voor de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer.

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij per definitie te maken met een inkomensterugval. Als iemand ten minste 35% arbeidsongeschiktheid is, dan is er recht op een uitkering vanuit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Onder bepaalde voorwaarden wordt deze uitkering voor een klein gedeelte aangevuld door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Ondanks deze uitkeringen is de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid vaak enorm; deze kan oplopen tot 72%.

Haalt een medewerker de ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid niet, dan is er geen recht op deze uitkeringen. Als er geen andere werkzaamheden voorhanden zijn en als de medewerker er ook niet in slaagt om elders werk te vinden, dan is hij aangewezen op de Werkloosheidswet (WW), eventueel gevolgd door een bijstandsuitkering.

Sovib biedt als oplossing voor deze inkomensterugval de WIA-aanvullingsverzekeringen: de WGA-aanvullingsverzekering (35-80% arbeidsongeschikt) en de 35-minverzekering (< 35% arbeidsongeschikt).

De WGA-aanvullingsverzekering

Met de WGA-aanvullingsverzekering behoudt de medewerker minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Als de medewerker erin slaagt om nog werk te vinden, wordt dit beloond met een hoger totaalinkomen en vaak ook met een hogere uitkering. De uitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd.

Rekenvoorbeeld

Marieke is 25 jaar. Zij is 40% arbeidsongeschikt en kan geen baan vinden. Haar oude jaarloon bedroeg €  25.000,00. Haar inkomen na haar loongerelateerde uitkering bedraagt:

 • Totale inkomen zonder WGA-aanvullingsverzekering: €  7.000,00 (WGA-vervolguitkering + arbeidsongeschiktheidspensioen PFZW)
 • Totale inkomen met WGA-aanvullingsverzekering : € 17.500,00 (WGA-vervolguitkering + PFZW + verzekeringsuitkering)

De 35-minverzekering

De 35-minverzekering zorgt – afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur –  gedurende vijf of tien jaar voor een inkomensvervangende uitkering voor medewerkers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Rekenvoorbeeld

Stefan is 25 jaar. Hij is 25% arbeidsongeschikt en kan geen baan vinden. Zijn oude jaarloon bedroeg € 25.000,00. Zijn inkomen na de loongerelateerde periode bedraagt:

 • Totale inkomen zonder 35-minverzekering: € 0,00
 • Totale inkomen met 35-minverzekering: € 6.250,00 (eenmalig)

Op enig moment lukt het Stefan om een baan te vinden en om 50% van zijn restverdiencapaciteit te benutten. Zijn nieuwe loon komt hiermee uit op € 9.375,00. Zijn totale inkomen na de loongerelateerde periode bedraagt:

 • Totale inkomen zonder 35-minverzekering: € 9.375,00
 • Totale inkomen met 35-minverzekering: € 20.313,00

Goed werkgeverschap en aansprakelijkheidsclaims

De WIA-aanvullingsverzekeringen zijn collectieve verzekeringen; de werkgever sluit deze voor haar personeel af. De werkgever kan zelf beslissen of, en zo ja, in welke mate, hij bijdraagt in de kosten ervan. Als de medewerkers bijdragen in de kosten, wordt dit verrekend met het bruto salaris, hetgeen een fiscaal voordeel voor hen oplevert. Voor de werkgever levert dit een besparing in werkgeverslasten op. De WIA-aanvullingsverzekeringen behoren tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is een vorm van goed werkgeverschap: u biedt de mogelijkheid aan de medewerkers om het inkomen te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeids-ongeschiktheid. Daarnaast kan het aanbieden van de WIA-aanvullingsverzekeringen voor u als werkgever pleiten bij eventuele aansprakelijkheidsclaims.

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014