Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) deel II

31-07-2019

Op 28 mei 2019 is door de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Via onze nieuwsbrief informeerden wij u hier al even kort over. In deze editie zetten wij graag voor u de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij en wijzen wij u graag op onze workshops.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De belangrijkste wijzigingen van de WAB met ingang van 1 januari 2020:

Transitievergoeding

De transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Vanaf 1 januari 2020 komt de grens van 24 maanden te vervallen. De transitievergoeding is direct vanaf de start van de arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van na 24 maanden. Dus ook als een arbeidsovereenkomst zes maanden heeft geduurd dan dient de werkgever een transitievergoeding te betalen. Bij een ontslag tijdens de proeftijd dient de werkgever over de gewerkte dagen een transitievergoeding te betalen aan de werknemer.

Ook de hoogte van de vergoeding wijzigt. Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor alle werknemers een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dus ongeacht de leeftijd en de duur van het dienstverband. Als een ontslag- of ontbindingsprocedure wordt opgestart voor 1 januari 2020 en de beslissing in deze procedure valt pas na 1 januari 2020 dan gelden de ‘oude’ regels.

Ontslaggronden

Het komt voor dat een werkgever een dienstverband wenst te beëindigen, maar hierover geen overeenstemming bereikt met de werknemer. De kantonrechter kan dan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op één van de specifieke gronden. Met ingang van 1 januari 2020 kan een arbeidsovereenkomst ook eindigen door een combinatie van twee of meer ontslaggronden (cumulatiegrond). Bijvoorbeeld disfunctioneren èn een verstoorde arbeidsverhouding. Naar verwachting zal het hierdoor gemakkelijker worden ontbinding via de kantonrechter te realiseren.

Mocht de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden op de cumulatiegrond, dan betaalt de werkgever 50 procent van de transitievergoeding als extra vergoeding.

Ketenregeling

Op dit moment is het toegestaan dat een werkgever drie contracten voor bepaalde tijd aanbiedt voor een maximale duur van 24 maanden. Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever maximaal drie contracten aanbieden voor een maximale duur van 36 maanden. Als na drie keer een jaarcontract de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. De ‘knip’ tussen de arbeidsovereenkomsten blijft maximaal zes maanden. Wordt dus na zeven maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten, dan begint de keten opnieuw.

WW-premie

Bovenstaande wijzigingen zijn belangrijk, maar zeker niet allesomvattend. Na de succesvolle workshops die al hebben plaatsgevonden, organiseren wij nog een aantal workshops waarin wij u niet alleen informeren over de achtergronden en inhoud van de WAB, maar ook zullen wij u handige tips geven hoe u de gevolgen van de wet zo veel mogelijk in uw voordeel kunt toepassen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link waar u zich ook kunt inschrijven.

informatie en workshops WAB

Wij hopen u binnenkort te zien op één van de workshops.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014