Voorkomen is beter dan blussen

30-03-2018

U heeft uw verzekeringspakket via Sovib afgesloten met de verwachting dat als er een keer schade ontstaat, dit soepel en voortvarend wordt afgewikkeld. Een terechte verwachting die de Sovib-medewerkers in voorkomende gevallen graag waarmaken. Maar meer nog dan een adequate schade-afhandeling, is het voorkomen van schade van belang. Immers, niet voor niets zegt het cliché “voorkomen is beter dan blussen”. Hier gaan wij in deze Nieuwsbrief verder op in.

Brede aanpak

Van alle verzekerde zorginstellingen tezamen, analyseert Sovib jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van schade. Enerzijds wordt op die manier puur naar de cijfers gekeken, anderzijds wordt getracht tendensen te herkennen, zoals regelmatig terugkerende schade-oorzaken. Eén van de middelen die hierbij wordt gebruikt, is het laten bezoeken van een zorginstelling door een deskundige technisch inspecteur. Dit laatste is dermate succesvol dat wij hier inmiddels een grootschalig programma voor hebben opgesteld waaruit nu een eerste terugkoppeling volgt.

Terugkoppeling

Twee zaken die opvallen, kenmerken zich door het feit dat deze tot ernstige schade kunnen leiden én tot nu toe overal zijn aangetroffen. Dat klinkt zorgelijk en dat is het ook. Echter, de oplossingen liggen voor de hand en zijn eenvoudig te realiseren.

  • Verlengsnoeren

Verlengsnoeren zijn bedoeld voor een tijdelijk en kortstondig gebruik. Permanent gebruik is sterk af te raden omdat dit de kans op lichamelijk letsel door struikelen, en op brand door oververhitting of kortsluiting vergroot. Dergelijke situaties dienen opgelost te worden door het aanbrengen van deugdelijke wandcontactdozen.

  • Afvalcontainers

Volle afvalcontainers zijn vaak een oorzaak van brand. Dit komt door de brandbare inhoud, de aantrekkingskracht op vandalen/brandstichters, en de opstelplaats van de afvalcontainers. Gemakshalve worden deze containers vaak direct naast een toegangsdeur geplaatst en dus direct tegen of vlakbij de gevel. Wanneer een container op zo’n plek in brand raakt, is er bijna per definitie sprake van brandoverslag naar het gebouw. Hoewel de oplossing voor de hand ligt, is de praktijk soms weerbarstig. Afvalcontainers horen op tenminste 10 meter van een gebouw te worden geplaatst en wel zodanig dat ze niet te verrijden zijn. Ze moeten dus met sloten worden vastgezet. Verder moet de afdekklep altijd geheel gesloten te worden en eveneens met een slot te worden beveiligd.

In de praktijk zien wij, dat het heen en weer rijden van afvalcontainers, en het heen weer lopen naar de afvalcontainers, als bezwaarlijk wordt ervaren. De containers worden dan toch dichterbij geplaatst. Dit hoeft nog geen probleem te zijn mits de containers na werktijd altijd worden teruggeplaatst op de veilige opstelplaats met gebruikmaking van de dubbele sloten.

Advies

Vanzelfsprekend adviseren wij u, binnen uw organisatie het gebruik van de verlengsnoeren en de opstelplaats van vuilcontainers te bekijken, en zo nodig aan te passen.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014