WGA-eigenrisicoverzekering

Werkgevers zijn in toenemende mate (financieel) verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheid van haar werknemers. Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, komt er veel op u af. Zowel organisatorisch als financieel. Werknemers die na twee jaar ziekte nog altijd arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Deze uitkering komt veelal voor de eerste tien uitkeringsjaren voor uw rekening. Met de WGA-eigenrisicoverzekering verzekert u zich tegen dit risico.

Iedere werknemer die langer dan twee jaar ziek blijft, krijgt te maken met de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA regelt een uitkering voor uw arbeidsongeschikte werknemers. Heeft uw werknemer na twee jaar ziekte nog benutbare mogelijkheden of iser kans op herstel? Uw werknemer ontvangt dan volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten een WGA-uitkering. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de eerste tien uitkeringsjaren. De kosten hiervan lopen al snel enorm op.

Als werkgever bent u standaard verzekerd bij UWV. U kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal 10 jaar. Hierdoor krijgt u grip op de uitkeringslasten. Met een WGA-eigenrisicoverzekering neemt een verzekeraar de betaling van deze uitkeringen van u over. U blijft tegelijkertijd in regie waar het de re-integratie en begeleiding van uw werknemers betreft.

Met andere woorden: U neemt de regie, niet UWV.

Goed om te weten

  • Professionele ondersteuning door ons Verzuim Diensten Centrum
  • Uitloop meeverzekerd
  • Rechtsbijstanddekking
  • Begeleiding bij het voorkomen van WGA-instroom
  • Vergoeding voor kosten van preventie en re-integratie
  • Speciaal ontwikkeld volgsysteem