WGA-aanvullingsverzekering

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan dit grote financiƫle gevolgen met zich mee brengen. Voor zowel u als voor uw werknemer. In het slechtste scenario ontvangt uw werknemer met een WGA-uitkering nog maar 28% van zijn of haar salaris voor de arbeidsongeschiktheid. Met de WGA-aanvullingsverzekering wordt deze inkomensterugval van de werknemer voor een groot deel opgevangen.

De WGA-aanvullingsverzekering wordt aangeboden als vorm van goed werkgeverschap. De verzekering zorgt voor een uitkering als aanvulling op de WGA-uitkering. Uw werknemer ontvangt een WGA-uitkering wanneer hij of zij voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard. De verzekering zorgt ervoor dat de werknemer nog minimaal 70% van zijn of haar laatstverdiende behoudt. Slaagt de werknemer erin om te gaan werken? Dan vult de verzekering de uitkering mogelijk aan tot 75-80% van het salaris voor de arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt aangevuld als de werknemer minimaal 50% verdient van wat de werknemer volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. Wat de werknemer nog zou kunnen verdienen, de restverdiencapaciteit, wordt vastgesteld door het UWV.

Goed om te weten

  • De verzekering is voor de werknemer een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, namelijk inkomenszekerheid
  • De verzekering sluit goed aan op de uitkering vanuit het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
  • De werknemer behoudt met de verzekering de stimulans om te gaan werken. De uitkering kan dan namelijk 5-10% hoger zijn
  • Met de verzekering kunnen eventuele aansprakelijkheidsclaims worden voorkomen
  • Vergoedingen voor re-integratie kosten worden beschikbaar gesteld vanuit de verzekering.
  • U kunt ervoor kiezen om de premie van de WGA-aanvullingsverzekering (gedeeltelijk) te laten betalen door de werknemer
  • Voor deelname zijn geen medische keuringen nodig
  • De premie van de WGA-aanvullingsverzekering is fiscaal aftrekbaar, voor zowel u als voor uw werknemer