Verzuimverzekering stop loss

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, komt er veel op u af. Zowel organisatorisch als financieel. Zo krijgt u op het moment dat een medewerker ziek is te maken met de loondoorbetaling en de verzuimbegeleiding. De stop loss verzuimverzekering van Sovib biedt u een verzekeringsoplossing voor de loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaren van ziekte.

Het verzuim in de zorgsector behoort tot het hoogste in Nederland. De kosten kunnen hoog oplopen als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Niet alleen betaalt u het loon door, ook moet u voor vervanging zorgen. Daarnaast moet u voldoen aan uw verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft nóg ingrijpender gevolgen voor uw instelling.

De stop loss verzekering is bedoeld om de bovenmatige kosten van ziekteverzuim af te dekken. Het principe daarbij is dat een zorginstelling altijd enige kosten voor verzuim heeft. De verzekering komt tot uitkering wanneer het totaal door u betaalde ziekengeld in enig jaar boven het eigen risico uitkomt.

De polisvoorwaarden zijn te vinden op ons extranet. Deze kunt u ook bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers
  • Professionele ondersteuning door ons Verzuim Diensten Centrum
  • Vergoeding voor kosten van preventie en re-integratie
  • Werkgeverspremies meeverzekerd
  • Verhaalsrechtsbijstand meeverzekerd