Verzuimverzekering conventioneel

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, komt er veel op u af. Zowel organisatorisch als financieel. Zo krijgt u op het moment dat een medewerker ziek is te maken met de loondoorbetaling en de verzuimbegeleiding. De conventionele verzuimverzekering van Sovib biedt u een complete oplossing tijdens de eerste twee jaren van ziekte.

Het verzuim in de zorgsector behoort tot het hoogste in Nederland. De kosten kunnen hoog oplopen als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Niet alleen betaalt u het loon door. Ook moet u voor vervanging zorgen én voldoen aan uw verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft nóg ingrijpender gevolgen voor uw instelling.

De conventionele verzuimverzekering houdt de kosten voor u als werkgever beperkt bij ziekteverzuim van uw werknemers. U krijgt direct een uitkering wanneer een van uw medewerkers langer ziek is dan het door u gekozen eigen risico.

Indien u bij uw verzekering een contract met een geselecteerde arbodienst afsluit, vergoedt de verzekering eveneens kosten voor preventie en re-integratie.

Op ons extranet zijn de polisvoorwaarden te downloaden. Deze zijn ook bij ons op te vragen.

Goed om te weten

  • Voor werkgevers met maximaal 50 werknemers
  • Professionele ondersteuning door ons Verzuim Diensten Centrum
  • Eigen risico in dagen
  • Werkgeverslasten mee te verzekeren