Uitgebreide technische verzekering (UTV)

Organisaties worden in toenemende mate afhankelijk van geavanceerde apparatuur (zoals servers, pc’s, thin cliënts, telefoon-en oproepinstallaties), uitgebreide softwaretoepassingen en omvangrijke databases. Degelijke apparatuur met software is de achilleshiel van de zorginstelling. Met andere woorden: grote gevolgen in geval van schade.

Elk elektronisch apparaat valt onder de dekking. Schade als gevolg van alle van buiten komende onheilen, met uitzondering van enkele uitsluitingen, is verzekerd. Schade aan data op externe servers is meeverzekerd. De Uitgebreide technische Verzekering is een aanvulling op en uitbreiding van de gebouwen – en inventarisdekking van de Sovib Rubriekenverzekering.

De schade aan de apparatuur is gedekt. Ook diverse andere kosten zijn gedekt. Bijvoorbeeld reconstructiekosten. Zeer belangrijk voor de data.

Bij een gedekte schade krijgt u altijd het werkelijke schadebedrag uitgekeerd.

Goed om te weten

  • Naadloze aansluiting op de Sovib Rubriekenverzekering
  • Naar uw wensen in te richten
  • Zeer uitgebreide dekking
  • Lage premie
  • Geen onderverzekering tot gekozen verzekerd bedrag
  • Aanlevering verzekerde adressen niet nodig
  • Aanlevering van te verzekeren zaken niet nodig