Sovib Rechtsbijstand Plan (SRP)

Bij een organisatie horen juridische risico's. Uitval van medewerkers als gevolg van een ongeval. Of een arbeidsgeschil met een medewerker. Maar ook een geschil over een contract met een leverancier. Niet elke zorginstelling heeft een juridische medewerker in dienst. Hier biedt het Sovib Rechtbijstands Plan uitkomst.

Deze uitgebreide rechtsbijstandverzekering biedt dekking bij de geschillen waarmee u geconfronteerd kunt worden. U wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jurist. Hierdoor voorkomt u hoge advocaatkosten.

De rechtsbijstandverzekering dekt ook diverse bijkomende kosten. Bijvoorbeeld de kosten van een externe advocaat.

De polisvoorwaarden zijn te vinden op ons extranet. Ook kunt u deze bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Externe advocaatkosten meeverzekerd tot € 35.000
  • Specifiek op de zorgsector afgestemd
  • Uitgebreide dekking
  • Lage premie
  • Uitbesteding van zaak wanneer de wederpartij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar heeft