Sovib Rechtsbijstand CAO (SRC)

Helaas komt het voor dat een medewerker van een zorginstelling betrokken raakt in een klachtenprocedure. Ook een tuchtrechtelijke zaak behoort tot de mogelijkheden. Uw medewerker wenst dan graag bijstand te verkrijgen. De werkgever kan in dergelijke gevallen de rechtsbijstand voor de medewerker verzorgen.

Met de CAO Rechtsbijstandverzekering zijn uw medewerkers verzekerd van gerechtelijke bijstand op het gebied van het tucht- en klachtrecht in het kader van de wet BIG.

De rechtsbijstandverzekering dekt ook diverse bijkomende kosten. Bijvoorbeeld de kosten van een externe advocaat.

De polisvoorwaarden zijn te vinden op ons extranet. Ook kunt u deze bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Externe kosten meeverzekerd tot € 35.000
  • Specifiek op de zorgsector afgestemd
  • Lage premie
  • Uitbesteding van zaak wanneer de wederpartij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar heeft