Cyberverzekering

Wegnemen, wijzigen, gijzelen van data, platleggen van de website of hacken van de server. Zomaar een greep uit de mogelijke aanvallen van cybercriminelen. Waar de technologische ontwikkelingen ongekende mogelijkheden en kansen bieden, brengt dit tevens nieuwe gevaren en risico’s met zich mee; de zogenaamde cyberrisico’s.

Dat cyberrisico’s met de dag groter worden, is een feit. Dat houdt verband met het toenemende gebruik van internet en met de daarmee samenhangende afhankelijkheid daarvan. De zorginstellingen zijn dan ook meer en meer een gewild doelwit van cybercriminelen. Het is daarom van essentieel belang om hierop te anticiperen. Dat kan door middel van het Cyber-Preventie-Plan. Dit plan gaat uit van het bevorderen van de bewustwording, het treffen van preventieve maatregelen en tenslotte het beheersen van de financiële gevolgen van een cyberincident door middel van een verzekering.

Een cyberverzekering is optioneel af te sluiten en in het kader van een integrale aanpak van het cyberrisico, sterk aan te raden.

Onze cyberverzekering is een specifiek op de zorgsector afgestemd product. Deze verzekering kenmerkt zich door de meest uitgebreide dekking in combinatie met een gunstige premie en hoge verzekerde bedragen.

Meer informatie over het plan alsmede de cyberverzekering kunt u eveneens bij ons opvragen door hier te klikken.

Goed om te weten

  • Informatiebeveiligingsscan door professionele partij
  • Preventie-op-maat mogelijk
  • Alarmcentrale voor directe hulp in geval van een cyberincident
  • Uitgebreide verzekering tegen gunstige premie
  • Geen onderverzekering tot het gekozen verzekerde bedrag