ABT-verzekering (aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders)

Het besturen van een instelling brengt risico's met zich mee. De laatste jaren worden steeds meer bestuurders, directeuren en toezichthouders aangesproken in hun privé-vermogen. Dit is lang niet altijd terecht. Dan is het belangrijk dat de aangesproken persoon bijgestaan wordt. Niet alleen voor het voeren van verweer, maar ook om de aansprakelijkheid te onderzoeken. En natuurlijk om het privé-vermogen te beschermen. Hierbij helpt een goede ABT-verzekering.

De ABT-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders) dekt de aansprakelijkheid en de financiële gevolgen als gevolg van een fout van een directeur/bestuurder of toezichthouder in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De directeur/bestuurder dient dan wel aangesproken te worden in zijn privé-vermogen. Dit geldt ook voor toezichthouders.

In de polisvoorwaarden wordt de dekking uitgebreid beschreven. De polisvoorwaarden zijn te vinden op ons extranet. Ook kunt u deze bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Uitgebreide dekking
  • Stabiele en lage premie
  • Geldt ook voor voormalige directeuren, bestuurders en toezichthouders