Aansprakelijkheidsverzekering voor de instelling (AVB)

Wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid.

Als zorgverlener en werkgever kunt u op al deze gebieden aansprakelijk worden gesteld. En dit gebeurt de laatste jaren ook in toenemende mate.

Het is belangrijk dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft. Niet alleen voor het verzekeren van uw vermogen. Maar vooral voor het beoordelen van uw aansprakelijkheid en het verweer tegen een onterechte claim.

Onze aansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt u de zekerheid die u als zorgverlener en werkgever nodig heeft. Bovengenoemde aansprakelijkheidsgebieden vallen allemaal onder de reikwijdte van de verzekering. De dekking van de AVB sluit aan bij de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid.

Medische aansprakelijkheid die ontstaat door uw BIG-geregistreerde medewerkers is eveneens verzekerd.

Op ons extranet vindt u diverse toelichtingen omtrent aansprakelijkheid en de bijbehorende polisvoorwaarden. Deze kunt u eveneens bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering
  • Specifiek op de zorgsector afgestemd
  • Uitgebreide dekking, inclusief dekking voor medische aansprakelijkheid
  • Stabiele premie
  • Hoge verzekerde bedragen