Aansprakelijkheidsverzekering voor bewoners (AVP)

Een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bewoners van uw zorginstelling biedt zekerheid. Zo weet u zeker dat alle bewoners zijn verzekerd. Dit kan van belang zijn als een bewoner schade toebrengt aan één van uw werknemers. Ook biedt de AVP zekerheid voor een bewoner omdat zijn aansprakelijkheidsrisico's adequaat zijn verzekerd.

Een bewoner kan aansprakelijk zijn voor schade op grond van wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) biedt dekking voor deze aansprakelijkheid, die kan bestaan uit materiële of letselschade. Ook het verweer tegen een onterechte claim is verzekerd.

De AVP biedt geen dekking voor schade die een bewoner toebrengt met een elektrische rolstoel of scootmobiel. Daarvoor is het wettelijk verplicht een specifieke verzekering af te sluiten.

Een uitgebreide toelichting op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering vindt u op ons extranet. Daar vindt u eveneens de polisvoorwaarden met de volledige dekking. Deze documenten kunt u ook bij ons opvragen.

Goed om te weten

  • Onderdeel van de Sovib Rubriekenverzekering
  • Zeer lage premie per bewoner
  • Specifiek op de bewoner van een zorginstelling afgestemd
  • Uitgebreide dekking
  • Hoge verzekerde bedragen