35-minverzekering

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt raken krijgen vaak te maken met een forse inkomensterugval. Deze werknemers ontvangen namelijk geen uitkering vanuit de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Met de 35-minverzekering kunt u deze terugval van het inkomen gedeeltelijk opvangen.

Mogelijk wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer als gevolg van de arbeidsongeschiktheid beƫindigd. Uw werknemer krijgt dan te maken met een forse inkomensterugval. Als vorm van goed werkgeverschap kunt u het inkomen van uw medewerkers hier gedeeltelijk tegen beschermen. Dit kan door een 35-minverzekering af te sluiten.

Het uitkeringspercentage van de 35-minverzekering is afhankelijk van de mate waarin de werknemer werkzaam is. Werkt de arbeidsongeschikte werknemer niet, dan ontvangt de werknemer een eenmalige uitkering van 25% van het laatstverdiende loon. Werkt de werknemer nog wel dan is de uitkering hoger. De werknemer ontvangt dan een uitkering van 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het nieuwe loon. De werknemer komt hier alleen voor in aanmerking als de werknemer minimaal 50% verdient van wat de werknemer volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. Wat de werknemer nog zou kunnen verdienen, de restverdiencapaciteit, wordt vastgesteld door het UWV.

Goed om te weten

  • De verzekering is voor de werknemer een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde
  • De werknemer heeft een extra stimulans om te gaan werken. De uitkering is mogelijk hoger wanneer de werknemer werkt
  • Met de verzekering kunnen eventuele aansprakelijkheidsclaims worden voorkomen
  • U kunt ervoor kiezen de premie van de WGA-aanvullingsverzekering (gedeeltelijk) te laten betalen door de werknemer
  • De premie van de WGA-aanvullingsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Voor zowel u als voor uw werknemer
  • Voor deelname zijn geen medische keuringen nodig
  • Er kan gekozen worden voor een uitkeringsduur van 5 of 10 jaar