In en om uw locatie(s)

De locaties en de inhoud ervan heeft u nodig om goede zorg te kunnen leveren aan de cliënten. Dat is een continu proces en dient te allen tijde door te gaan. Het is dan ook zaak dat deze zo goed mogelijk worden beschermd. Dat geldt ook voor de eigendommen van de bewoners. In de rubriek In en om uw locaties vindt u een overzicht van de schadeverzekeringen die hiertoe kunnen bijdragen.