Vernieuwde Arbowet

13-04-2017

nawerkingsregeling_ZW

Inleiding

Onder leiding van informateur Edith Schippers vinden de coalitieonderhandelingen plaats in oorverdovende stilte. De thema’s die tijdens de besprekingen aan de orde komen, laten zich raden. Veiligheid. Onderwijs. Zorg. Integratie. Milieu en Duurzaamheid. Europa. Arbeidsmarkt. Ook liggen er veel onderwerpen op tafel op het gebied van werk en inkomen.

Wet compensatie transitievergoeding

Demissionair minister Asscher heeft inmiddels het wetsvoorstel “Wet compensatie transitievergoeding” ingediend bij de Tweede Kamer. Compensatie voor werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen, is hiermee een stap dichterbij gekomen. Op de valreep dus een antwoord van de minister op een door werkgevers als onrechtvaardig ervaren regeling. Onrechtvaardig omdat de werkgever gedurende 104 weken het loon tijdens ziekte al heeft betaald, kosten heeft gemaakt gericht op de re-integratie en een eventuele WGA-uitkering ook nog eens tien jaar krijgt toegerekend. De Wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2019, maar zal gelden voor alle situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet.

Onbeantwoorde vragen

Er zijn echter ook nog genoeg vragen onbeantwoord.

 • Vervalt de loonsanctie voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA?
 • Komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel?
 • Hoe gaat de reparatie van het 3e WW-jaar in cao’s worden vormgegeven?
 • Gaat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers worden beperkt tot 52 weken?
 • Blijft de maximale toerekeningsduur van WGA-uitkeringen 10 jaar, of wordt deze verkort?

Kortom, veel voor ons vakgebied belangrijke vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Vernieuwde Arbowet

Wat per 1 juli 2017 voor u wijzigt, is de Vernieuwde Arbowet. Preventie en duurzame inzetbaarheid zijn vaak veelgehoorde speerpunten binnen organisaties. Vaak blijven het echter loze kreten. De vernieuwde Arbowet richt zich met name op betere preventie en wie kennen de risico’s beter dan de medewerkers. Zij worden dan ook meer betrokken bij het arbobeleid en worden uitgedaagd dit gezamenlijk met de werkgever vorm te geven. Met name de positie van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker worden versterkt.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is weer helemaal terug van weggeweest. Zo krijgt de bedrijfsarts weer volledige toegang tot de werkvloer. Daarnaast wordt ook de drempel voor werknemers om de bedrijfsarts te consulteren verlaagd. Ook als er nog geen medische klachten zijn moeten werknemers de bedrijfsarts kunnen consulteren zonder onnodige drempels door plaats en tijdstip van consult. Daarbovenop hebben de medewerkers ook nog het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Met de prominentere rol van de bedrijfsarts – vastgelegd in een basiscontract – zullen ook de uren dat de bedrijfsarts wordt ingezet naar verwachting toenemen. “En de kosten zijn weer voor de werkgever” is een veelgehoord geluid. Op het moment dat het de werkgever echter alleen maar geld kost en niets oplevert gaat er iets verkeerd. Preventie zou immers altijd iets moeten opleveren. Denk aan het terugdringen van verzuimkosten en beroepsziekten, een hogere productiviteit en een prettige werksfeer.

De preventiemedewerker

Met de Vernieuwde Arbowet krijgt de preventiemedewerker een middel in handen om zijn eigen positie te versterken en echt met preventie aan de slag te gaan. Deze versterking van de positie begint al doordat de ondernemingsraad voortaan moet instemmen met de aanstelling van de preventiemedewerker. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad geeft de preventiemedewerker draagvlak in de organisatie. Met de instemming door de ondernemingsraad is haar rol echter niet uitgespeeld. De arbodienstverlener(s), de bedrijfsarts(en), de preventiemedewerker en de OR (of personeelsvertegenwoordiging) blijven namelijk ook na de instemming nauw samenwerken. Met de preventiemedewerker als centrale spil. Van de spin in het web van preventie wordt dus ook veel meer gevraagd.

Zo wordt de preventiemedewerker voor het eerst gesprekspartner van de bedrijfsarts. Hij zal goed moeten signaleren wat er onder medewerkers leeft; op het gebied van arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Kortom, met de Vernieuwde Arbowet komt er veel af op de preventiemedewerker. Als uw preventiemedewerker goed inspeelt op de wijziging van de Arbowet, dan kan hij zich binnen uw organisatie profileren als dé specialist op het gebied van preventie, zorg en duurzame inzetbaarheid. Iets waar iedereen binnen de organisatie baat bij heeft.

Wilt u eens bijpraten over wat wij kunnen betekenen voor u en uw preventiemedewerker, laat het ons dan weten. Wij staan voor u klaar!

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014