Verhaalsmogelijkheden bij schade

01-04-2014

Al jaren is er in het Nederlandse verzekeringsland een regeling van brand (1-4-2014)kracht die bepaalt over hoe verzekeringsmaatschappijen omgaan met hun mogelijkheid om uitbetaalde schade te verhalen. Het gaat daarbij om schade die een verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd op een zogenaamde uitgebreide brandverzekering. Dat is een verzekering voor bijvoorbeeld een gebouw of voor zakelijke inventaris die dekking biedt tegen schade door brand, maar ook door tal van andere schadeoorzaken zoals blikseminslag, ontploffing, storm en water. De rubrieken I en II van de Sovib Rubriekenverzekering zijn voorbeelden van zo’n uitgebreide brandverzekering.

Het verhalen van schade

Een uitgebreide brandverzekering keert dus uit als er sprake is van schade door een gedekte schadeoorzaak. Meestal zal het zo zijn, dat nadat de uitkering is gedaan, daarmee de kous af is. Dit is alleen niet het geval, als de schade is veroorzaakt door een andere partij op wie de schade (mogelijk) kan worden verhaald. In dat geval zal de verzekeringsmaatschappij, nadat de schade is uitgekeerd, proberen het uitgekeerde schadebedrag op die partij te verhalen. Het bekendste voorbeeld van zo’n verhaalsactie is een aanrijding tussen auto’s waarbij de verzekeraar van de aangereden auto, de schade zal proberen te verhalen op de verzekeraar van de “schuldige” auto.

In beginsel hebben ook de verzekeraars van brandverzekeringen een verhaalsmogelijkheid. Maar van die verhaalsmogelijkheid is jaren geleden vrijwillig grotendeels afstand gedaan. Dit was vooral ingegeven door het idee dat het steeds over en weer op elkaar verhalen van schade-uitkeringen, veel kosten met zich mee zou brengen en per saldo niets zou opleveren. De verzekeraars spraken af, dat zij uitgekeerde schade (op een paar uitzonderingssituaties na) niet meer zouden verhalen en pasten vervolgens de verzekeringsvoorwaarden op die afspraak aan. De Brand-Regres-Regeling was een feit en zou een lang leven beschoren zijn.

Verandering per 2014

De laatste jaren echter kreeg de goede-oude Brand-Regres-Regeling steeds meer kritiek en kwam hij zelfs serieus onder vuur te liggen. Steeds meer verzekeraars vonden de nadelen van de afspraak zwaarder gaan wegen dan de voordelen en steeds vaker gingen er stemmen op om de regeling af te schaffen. Vorig jaar leidde dat er toe dat de gezamenlijke verzekeraars besloten, de regeling per 1 januari 2014 zelfs goeddeels af te schaffen. En vanaf het moment dat dat was besloten, drong het nieuws langzaam tot de media door en verschenen er artikelen en publicaties over de gevolgen van het afschaffen van de regeling.

Gevolgen (algemeen)

Niet alle gevolgen van de verandering zijn relevant. Het belangrijkste gevolg betreft de nu onbeperkte verhaalsmogelijkheid op bedrijven.

Wanneer er vóór 1 januari 2014 schade door een bedrijf (waaronder ook een zorginstelling wordt verstaan) werd veroorzaakt waar door een brand-verzekeraar een uitkering voor werd gedaan, kon die schade slechts tot € 500.000,00 worden verhaald. De meeste bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen hadden die limiet in de polis opgenomen. Vanaf 1 januari 2014 is de beperking tot € 500.000,00 verdwenen en kan het gehele uitgekeerde schadebedrag worden uitgekeerd. Een belangrijke en verstrekkende wijziging want in geval van een uitgekeerde brandschade zou dat in de miljoenen kunnen lopen. De bedrijven die in hun aansprakelijkheidsverzekering een beperking tot € 500.000,00 hadden staan, en zeker als zij risicovolle activiteiten ontplooien (zoals dakdekkers, om maar eens een voorbeeld te noemen), maakten zich terecht grote zorgen. De verzekeringen van bedrijven mét de beperking qua verzekerd bedrag moesten massaal worden aangepast. Dat was soms een lastige operatie omdat een hoger verzekerd bedrag vrijwel per definitie een hogere premie inhoudt. Voor sommige bedrijven liep dat serieus in de papieren maar de verzekering niet aanpassen, was uiteraard geen optie.

Gevolgen voor Sovib

Ook Sovib bereikten veel vragen en opmerkingen over de gevolgen van het afschaffen van de regeling.

Gelukkig vallen de gevolgen voor de zorgsector in het algemeen, en van de bij Sovib verzekerde zorginstellingen in het bijzonder, erg mee. Zorginstellingen verrichten nu eenmaal geen bijzondere brandgevaarlijke activiteiten. De kans dat er schade aan derden wordt veroorzaakt waarbij sprake is van een verhaalsactie door een verzekerings-maatschappij, is daardoor klein. Verder heeft de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sovib (Rubriek V) standaard een verzekerd bedrag van € 5.000.000,00 per gebeurtenis zónder beperking. Met andere woorden, zou er al sprake zijn van veroorzaakte schade aan derden, en zou een verzekeringsmaatschappij een verhaalsactie starten, dan is er in beginsel op Rubriek V een zeer ruime dekking ter beschikking. Een geruststellende gedachte.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014