UWV Parameters 2019

19-09-2018

Deze week heeft UWV de premies en parameters van 2019 aangekondigd voor de WGA en de ZW in het “Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019”.

De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde WGA-premie en een gedifferentieerde ZW-premie voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex).

Werkgevers worden in één van de grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen voor beide premiecomponenten een sectorale premie, grote werkgevers een individueel bepaalde gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie. De grenzen van de werkgeversklassen zijn als volgt:

 

2019 2018
Gemiddelde loonsom : € 33.100,- € 32.800,-
Kleine werkgever : < € 331.000,- < € 328.000,-
Middelgrote werkgever : van € 331.000,- tot € 3.310.000,- van € 328.000,- tot € 3.280.000,-
Grote werkgever : > € 3.310.000,- > € 3.280.000,-

 

De premies en parameters vormen de basis voor de berekening van de Ziektewet- en WGA-premie die publiekverzekerde werkgevers aan de Belastingdienst betalen. Verschil met de premies en parameters van dit jaar is er nagenoeg niet. De WGA-premie blijft gelijk. Het rekenpercentage en het gemiddelde werkgeversrisico voor de Ziektewet zijn iets verhoogd. Grote werkgevers zonder schade krijgen een iets hogere korting en werkgevers met schade een iets lagere opslag. Wel ligt de maximumpremie iets hoger.

 

Premiecomponent : WGA ZW
Jaar : 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Gemiddelde percentage : 0,75% 0, 75% 0,74% 0,43% 0,41% 0,35%
Rekenpercentage : 0,77% 0,77% 0,76% 0,47% 0,45% 0,40%
Correctiefactor : 1,42 1,42 1,47 1,39 1,45 1,42
Gemiddelde werkgeversrisico : 0,41% 0,41% 0,39% 0,26% 0,24% 0,22%
Minimumpremie grote werkgever : 0,18% 0,18% 0,18% 0,10% 0,10% 0,08%
Maximumpremie grote werkgever : 3,00% 3,00% 2,96% 1,72% 1,64% 1,40%

 

Sectorpremies

Zoals aangegeven betalen kleine werkgevers voor beide premiecomponenten een sectorale premie. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie.

WGA

De sectorale premie in de zorgsector (35) stijgt van 0,77% in 2018 naar 0,80% in 2019.

ZW

In de zorgsector is de premie vastgesteld op 0,30%. In 2018 was deze 0,33%.

Het financiële aspect bij de keuze om eigenrisicodrager te worden of blijven, speelt uiteraard een rol. Nu duidelijk is wat de WGA- en Ziektewetpremies gaan worden voor 2019, kunnen wij ook voor u nagaan of eigenrisicodragerschap vanuit financieel oogpunt interessant is.

De keuze voor eigenrisicodragerschap vergt visie, beleid en daadkracht. Als eigenrisicodrager kunt u ‘sturen’ èn rekenen op ondersteuning.

Het moge duidelijk zijn dat met veel zaken en ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden om te komen tot een goede keuze ten aanzien van het eigenrisicodragerschap. Maatwerk is in dit dossier vereist. De keuze van de individuele werkgever zou van vele aspecten afhankelijk moeten zijn: de loonsom, de instroom, de premie, de visie, het beleid…

Wij denken graag met u mee. De keuze is aan u. Of u nu privaat of publiek verzekerd bent.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014