Premies van autoverzekeringen stijgen bij Sovib niet

17-11-2017

Al enige jaren laten de autopremies in Nederland een stijgende lijn zien. Elk jaar gaat het om een paar tot ruim tien procent. De kosten lopen hierdoor geleidelijk flink op.

Niet bij Sovib. Ook dit jaar blijven onze autopremies ongewijzigd, dit dus in opvallende tegenstelling tot ‘de markt’. Goed nieuws uiteraard, maar waar ligt dit aan?  Sovib verzorgt alleen verzekeringen voor de zorgsector. En die sector kenmerkt zich in het algemeen, ook waar het autoschade betreft, door een gunstig schadebeeld. Wat automatisch tot gevolg heeft dat de noodzaak tot premieverhogingen ontbreekt.

Toch is oplettendheid geboden!

De premiestijgingen van de autoverzekeringen in de rest van de markt, heeft een aantal oorzaken. Het aantal auto’s op de weg neemt toe, evenals het aantal per auto gereden kilometers. De prijzen van auto’s stijgen, evenals de tarieven van garage- en herstelbedrijven. De opvallendste (relatief nieuwe) oorzaak is echter het gebruik van de smartphone door automobilisten, fietsers, scooterbestuurders en voetgangers. De schadestatistieken van ongevallen in het verkeer, tonen aan dat dit gebruik tijdens verkeersdeelname, een sterke stijging van het aantal ongevallen veroorzaakt. En helaas vaak met letsel of overlijden tot gevolg. Elke verkeersdeelnemer zal de ervaring hebben van een gevaarlijke situatie ten gevolgen van een niet oplettende, ‘appende’ mede-verkeersdeelnemer. En menigeen zal eerlijkheidshalve moeten erkennen zich daar zelf ook wel eens schuldig aan te maken. Want ondanks dat iedereen het gevaar zal onderkennen, heeft het signaal van een ontvangen berichtje kennelijk zoveel aantrekkingskracht, dat dit té sterk is om te negeren.

Wat het gebruik van de smartphone in het verkeer betreft, is het ook in de zorgsector  van belang dat hier aandacht aan wordt gegeven. Het simpelweg verbieden van het gebruik van de smartphone, lijkt onhaalbaar. Er is immers geen afdoende controlemogelijkheid. Het zal vooral moeten worden gezocht in opvoeding, waardoor inzicht ontstaat, en waardoor er een gedragsverandering gaat ontstaan. Hoe dit te bereiken, is de hamvraag. Maar in ieder geval is het zinvol om hier binnen uw organisatie regelmatig aandacht aan te schenken.

De algemene premiestijging betekent, dat wanneer uw auto’s in eigendom heeft die nog niet bij Sovib zijn verzekerd, de kans groot is dat u van uw verzekeraar een premieverhoging aangekondigd krijgt. In dat geval is het raadzaam om met ons contact op te nemen. Veelal zullen wij u dan een voordeliger alternatief kunnen aanbieden.  

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014