Premie Werkhervattingskas (Whk)

04-03-2014

Werkgevers worden in toenemende mate verantwoordelijk voor de Whk_02arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Werkgevers betalen al langere tijd voor de WGA-uitkeringen aan hun (ex-) werknemers met een vast dienstverband. Vanaf 2014 betalen (middel)grote werkgevers ook de ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers via een gedifferentieerde premie.

Als het goed is heeft u onlangs een beschikking ontvangen van de Belastingdienst over de gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (premie Whk).

Gevolgen voor u als werkgever

Het gedifferentieerde premiepercentage Whk bestaat vanaf 2014 uit drie verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (Ziektewet). Welke gevolgen de komst van de premie Whk voor u heeft, hangt af van de omvang van uw organisatie. Voor kleine werkgevers (met een loonsom in 2012 van minder dan € 307.000,00) gelden sectorale premies voor elk van de drie Whk-premiecomponenten. Middelgrote werkgevers met een loonsom tussen € 307.000,00 en € 3.070.000,00 betalen deels een sectorpremie en deels een gedifferentieerde premie. Grote werkgevers betalen een volledig individueel gedifferentieerde premie.

Naast de omvang van uw organisatie is ook van belang of u op 1 januari 2014 eigenrisicodrager was voor de WGA-vast en/of de Ziektewet.

U bent WGA-eigenrisicodrager voor uw vaste personeel

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA nog steeds uitsluitend voor werknemers met een vast dienstverband. Van de premie Whk betaalt u dus niet het premiedeel WGA-vast. De premiecomponent voor WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen zou 0,00% moeten zijn.

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Als ZW-eigenrisicodrager, draagt u zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. De premiecomponent voor ZW-lasten zou 0,00% moeten zijn. Bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan is de premiecomponent voor ZW-lasten uw potentiële besparing.

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA-vast

Als u voor de ZW en WGA eigenrisicodrager bent, hoeft u in 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. U betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Pas in 2016 kunt u ook voor dit deel eigenrisicodrager worden.

De praktijk leert dat het de moeite loont om de premiebeschikking goed te bekijken. Enerzijds omdat er fouten kunnen zijn gemaakt in de vaststelling van uw gedifferentieerde premie Whk:

 • Kloppen bijvoorbeeld de premielonen 2008 t/m 2012 die als grondslag dienen voor de berekening van de premiecomponenten?
 • Klopt de sector waarbinnen u bent ingedeeld?
 • Kloppen de bedragen van de voor uw instelling betaalde WGA- en/of Ziektewet-uitkeringen?
 • Zijn de premiecomponenten waarvoor u eigenrisicodrager bent 0,00%?

Anderzijds omdat de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk u een goed beeld geeft van uw besparingspotentieel.

Heeft u vragen over uw ontvangen premiebeschikking en/of wilt u weten waar uw besparingskansen liggen? Wij helpen u graag verder!

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014