Nawerkingsregeling ZW

04-03-2014

nawerkingsregeling_ZWNawerkingsregeling van de Ziektewet

In de premiebeschikking inzake de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) die u onlangs heeft ontvangen van de Belastingdienst, heeft u onder meer kunnen terugvinden welke premie u betaalt voor uw ex-medewerkers die in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering.

Met ingang van 1 januari 2014 worden voor een aantal categorieën vangnetters de Ziektewetlasten toegerekend aan de werkgever waar de eerste ziektedag is ontstaan. Voor zorginstellingen zijn dat in elk geval de volgende categorieën.

 • werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan;
 • bepaalde oproepkrachten die ziek worden;
 • werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst (bijv. ZZP’ers en BBL’ers); en
 • werknemers die binnen vier weken nadat ze uit dienst gaan, ziek worden.

De toegerekende Ziektewetlasten zullen met name worden veroorzaakt door tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan. Gelukkig gaan de meeste medewerkers natuurlijk ‘gezond’ uit dienst. Worden deze ex-werknemers echter vervolgens binnen vier weken alsnog ziek, dan is er mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering. Hiervan is sprake als uw ex-werknemer nog geen nieuwe werkgever heeft en geen WW-uitkering heeft ontvangen. Bepalend voor de toekenning en toerekening van de Ziektwet-uitkering is niet of uw ex-werknemer recht heeft op een WW-uitkering, maar of hij daadwerkelijk een WW-uitkering ontvangt. Deze nawerkingsregeling geldt zowel voor werknemers met een tijdelijk dienstverband als met een vast dienstverband.

Er is een aantal mogelijkheden om dit ogenschijnlijk ongrijpbare risico van de nawerkingsregeling tot een minimum te beperken.

 1. Vraag samen met uw werknemer tijdig de WW-uitkering aan;
 2. Houd de vier weken na de uitdienstdatum regelmatig contact met uw ex-werknemer. U houdt door het contact grip en u komt niet te staan voor onwelkome verrassingen;
 3. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet meldt de ex-werknemer zich per definitie weer bij u voor het aanvragen van een Ziektewet-uitkering. Als eigenrisicodrager stelt u namelijk zelf het recht, de duur en de hoogte van de Ziektewet-uitkering vast.

Bent u (nog) geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan komen wij graag bij u langs om speciaal voor uw organisatie het Ziektewet-risico in kaart te brengen en de oplossingen met u te bespreken. Aan deze analyse zijn verder geen kosten verbonden. Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het Verzuim Diensten Centrum van Sovib (010 – 411 37 51). U leest meer over de Modernisering Ziektewet op onze website (www.sovib.nl).

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014