Minimale terugkeerperiode van 3 jaar bij UWV

22-09-2015

WW
Op 2 september 2015 informeerden wij u in onze nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de WGA-markt. Dat het nieuws op het gebied van de WGA elkaar snel opvolgt, hebben de afgelopen weken bewezen. Minister Asscher reageerde onlangs op Kamervragen over de overgangssituatie rond de twee belangrijke maatregelen ter verbetering van de concurrentieverhoudingen op de hybride WGA-verzekeringsmarkt. Een verrassende reactie, die veel stof heeft doen opwaaien. Naar nu blijkt echter een storm in een glas water…

De discussie over het herstel van het evenwicht op de WGA-verzekeringsmarkt wordt al een lange tijd gevoerd. Voor het zomerreces heeft Minister Asscher twee belangrijke maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot een gelijk speelveld op de hybride WGA-markt. Per 1 januari 2017 geldt het volgende:

  1. De premiestelling voor (middel)grote werkgevers die na een periode van WGA-eigenrisicodragerschap terugkeren naar UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten.
  2. De publieke verzekering (UWV) biedt in het voorstel uitloopdekking. U begint dus altijd met een schone lei. Ook als u van UWV overstapt naar een private verzekeraar.

Een werkgever die per 1 januari 2016 terugkeert naar UWV, betaalt één jaar de minimumpremie. Per 1 januari 2017 wordt de premie vastgesteld op basis van de historische WGA-lasten. Het leek er even op dat de maatregelen ertoe zouden leiden dat werkgevers in 2016 sterk marktverstorend gedrag zouden vertonen. De werkgever die per 1 januari 2016 terugkeert naar het publieke bestel, betaalt een jaar de minimumpremie en zou vervolgens per 1 januari 2017 ‘schoon’ kunnen overstappen naar een private verzekeraar.

In onze nieuwsbrief van 2 september werd aangenomen dat de werkgever die in 2016 terugkeert naar UWV verplicht drie jaar lang publiek verzekerd blijft. Niets leek echter minder waar. De Minister gaf op 7 september 2015 aan dat ‘als de garantieverklaring van rechtswege eindigt, er geen minimale tergkeerperiode bij UWV geldt’. Deze uitspraak leidde tot veel commotie. Mogelijk heeft u hier het nodige van meegekregen. Op maandag 21 september 2015 heeft Minister Asscher echter laten weten dat het voor een jaar terugkeren naar UWV niet meer tot de mogelijkheden behoort. De minimale terugkeerperiode bij UWV is drie jaar.

In onze vorige nieuwsbrief luidde het advies aan publiek verzekerden om – afhankelijk van de opgebouwde schadelast – in 2016 publiek verzekerd te blijven tot 1 januari 2017.

Privaat verzekerden adviseerden wij om in elk geval niet per 1 januari 2016 terug te keren naar UWV. Enerzijds omdat er slechts één jaar wordt ‘geprofiteerd’ van de minimumpremie; anderzijds omdat zij naar alle waarschijnlijkheid verplicht drie jaar bij UWV moeten blijven. Nu de term “naar alle waarschijnlijkheid” kan worden vervangen door “in elk geval” blijft het advies van kracht.

Wij houden u op de hoogte en denken graag met u mee. Of u nu privaat of publiek verzekerd bent.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014