Levin

Over Levin

Iets maken,

iets verbeteren,

iets creëren,

waardoor het leven van een bedrijf of een mens verbetert,

het leven van anderen gelukkiger wordt of gezonder,

of veiliger of beter,

op een manier waarop het gedaan zou moeten maar niemand het doet.

 

Durf te dromen, durf te doen: denk groot

 

Risicobeheer voor mens & bedrijf. Dat is het uitgangspunt van de Levin-groep. Dit uitgangspunt wordt concreet in de onderliggende werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen zijn zelfstandige organisaties die elk een specifiek aandachtsgebied hebben. De bedrijven zijn zowel individueel als gezamenlijk voortdurend bezig om de risico’s van organisaties en werknemers te beheren en beheersbaar te maken.

 

De Levin-groep heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam. Met vestigingen in Zwolle, Eindhoven, Hilversum en Lemmer heeft zij een landelijke dekking. Er werken ruim 120 mensen binnen de verschillende bedrijven. De levin-groep bestaat uit de volgende bedrijven:

Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Risico’s afdekken is één ding, ze inperken of beheersen is minstens zo belangrijk. Volgens Sovib is een verzekering een sluitstuk van een goed risicobeheer. Met advies en trainingen ondersteunt Sovib zorginstellingen bij het beheersen van risico’s. En mocht het nodig zijn, dan kan een zorginstelling voor een passende verzekering ook bij Sovib terecht. Sovib biedt zowel schade- als inkomensverzekeringen aan. Allemaal ontstaan vanuit de vraag van zorginstellingen en collectief ondergebracht bij gerenommeerde verzekeringsinstellingen.

Synthra

Nederland helpen om naar 98% arbeidsdeelname te komen, dit is de ambitie van Synthra. Synthra gelooft dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie. Zij ondersteunt werkgevers in Nederland daarom bij het structureel terugbrengen van verzuim en WGA-instroom naar een absoluut minimum. Dit doet zij door middel van het eigen regie model. Door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, neemt het verzuim af en wordt het arbeidspotentieel vergroot. Dit doet Synthra door preventie, arbeidsbegeleiding bij loondoorbetaling bij ziekte, uitvoering Ziektewet en eigenrisicodragerschap WGA te presenteren in een -1 + 12 jaarpropositie met een landelijke uitvoering door multidisciplinaire teams. De werknemer is hierbij aan zet en verantwoordelijk om terug te keren naar arbeid.

reActivate

Vitale en veerkrachtige mensen hebben minder kans op uitval. In hun loopbaan en in hun levensbaan. Daarvan is reActivate, GGZ-organisatie, overtuigd. Net als van het feit dat mensen die uit hun natuurlijke kracht putten, hun leven een positieve wending kunnen geven. Gezondheid is een belangrijke sleutel tot een gelukkig en productief leven. Gezondheid is het vermogen van de mens tot anticiperen op en meebewegen met verandering. reActivate helpt haar cliënten om te ontdekken waar hun kracht ligt. Wie blokkades ervaart, wordt gestimuleerd om deze weg te ruimen. Om zakelijk of privé keuzes te maken, hoe eng dat soms ook is. Om nieuwe wegen te vinden en die op eigen kracht te bewandelen.

Verzekeringsbeheer

Verzekeringsbeheer biedt een onafhankelijke verzekeringsinventarisatie voor bedrijven in Nederland en daarbuiten. Daarnaast biedt Verzekeringsbeheer een totaaloplossing voor haar relaties op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen en verzuimmanagement.

Toen Verzekeringsbeheer werd opgericht, was het gebruikelijk dat een makelaar in verzekeringen beloond werd door de verzekeraar. Verzekeringsbeheer wilde onafhankelijk advies kunnen geven. Daarom werkt Verzekeringsbeheer op urenbasis en dus provisieloos.