Letselschade

18-09-2019

Deze maand gaan wij in op een onmiskenbare tendens van de laatste jaren: het toenemende aantal letselschades, de daarmee gemoeide kosten, en de gevolgen daarvan.

Toenemend aantal letselschades

Zowel in de privésfeer als in de werkomgeving, maar ook in het verkeer, is er al een aantal jaren sprake van een almaar toenemend aantal letselschades. Een eenduidige oorzaak van die toename is niet aan te geven. Wel is er een aantal ontwikkelingen waar te nemen die aan deze tendens meewerken. In de werkomgeving wordt verondersteld dat de toenemende werkdruk, onder andere veroorzaakt door personeelstekort, tot meer letsel leidt. In het verkeer lijkt vooral het toenemend aantal voertuigen een rol te spelen; het wordt gewoonweg steeds drukker op de weg. Twee ontwikkelingen waar op zich zelf niet veel aan te veranderen valt, zeker niet op korte termijn.

 

Hogere bedragen per letselschade

Het toenemende aantal letselschades alleen al, leidt uiteraard tot een hogere totale schadelast. Maar het gemiddelde bedrag per letselschade wordt ook nog eens verhoogd door de jaarlijks sterk stijgende medische kosten en de hogere kosten van levensonderhoud.

Verder is er sprake van een opvallende toename van het aantal externe belangenbehartigers dat door benadeelden wordt ingeschakeld. Die toename komt door het actief ‘werven’ door de belangenbehartigers zelf, de aandacht in de media en doordat verzekeraars slachtoffers actief moeten melden dat ze recht hebben op een belangenbehartiger.

De kosten van die belangenbehartigers worden op de aansprakelijke partij verhaald en zorgen voor een nóg hoger gemiddeld bedrag per letselschade, en leiden vaak ook tot een langere behandelingsperiode per dossier wat ook weer kostenverhogend werkt.

Als laatste is er de sinds dit jaar bestaande nieuwe schadecomponent in de vorm van affectieschade. De gevolgen hiervan worden al zichtbaar, en, niet verrassend, ook dit werkt wederom kostenverhogend. Een verdere toelichting op affectieschade vindt u in onze nieuwsbrief van juni 2019.

 

Wat zijn de gevolgen?

Voor Sovib betekent deze tendens dat het onderwerp ‘letselschade’ onze hoogste prioriteit heeft. Samen met zorginstellingen en verzekeraars proberen wij meer inzicht te krijgen in de oorzaken van letselschades, met als doel tot preventie en bewustwording, en dus tot schadereductie te komen.

De toenemende schadelast komt uiteraard grotendeels op het bordje van de verzekeraars. Dat deze landelijke tendens tot aanpassing van de premies gaat leiden, is een gegeven. Net als andere partijen, zullen ook wij hier helaas niet aan ontkomen. Wel zullen, door de werking van onze verzekeringscollectiviteiten, de verhogingen beperkter zijn dan elders in de markt.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Indien u zich zorgen maakt over (de kans op) letselschade binnen uw organisatie, kunt u met onze afdeling Risicobeheer contact opnemen. Hoewel ook zij niet over de oplossing beschikken, zijn onze specialisten graag bereid om uw specifieke situatie te analyseren en de (preventieve) mogelijkheden met u te bespreken.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014