Leegstand van gebouwen

09-07-2014

Algemeen

Leegstand-1370861985_01 (9-7-2014)
Gebouwen zijn niet bedoeld om leeg te staan. Elk gebouw is neergezet om een bepaalde functie te vervullen: als zorginstelling, kantoor, woning, werkplaats, winkel, fabriek etc. Toch komt het voor dat, door verschillende oorzaken, een gebouw voor korte of langere tijd leeg staat. En wat dan?

Risico’s

De statistieken wijzen uit dat een leegstaand gebouw, een zekere aantrekkingskracht uitoefent op lieden met minder goede bedoelingen. En hoe langer de leegstand duurt, hoe groter het risico dat het leegstaande gebouw met zo’n bezoekje wordt “vereerd”, met alle gevolgen van dien. Diefstal, vandalisme en brandstichting zijn dan veel voorkomende schade-oorzaken. De gevolgen, vooral van brandstichting, kunnen verstrekkend zijn, omdat door de leegstand, het lang kan duren voordat de schade wordt ontdekt. Met andere woorden, een brandstichting wordt vaak pas ontdekt op het moment dat de vlammen uit het dak slaan waardoor er voor de brandweer niets anders rest dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden.  

Maatregelen

Het voorkomen dat een gebouw leeg staat, is lang niet altijd mogelijk. Ook in de zorgsector zijn er tal van oorzaken die leiden tot leegstand voor een korte of langere termijn. Als daar dan sprake van is, is het van belang om vooraf na te denken over maatregelen die de risico’s kunnen beperken. Zoals het op zoek gaan naar een tijdelijke andere bestemming, het zoeken van een tijdelijke huurder, het treffen van maatregelen waardoor het gebouw er bewoond of in gebruik uitziet, het aanbrengen van bouwkundige of elektronische preventieve voorzieningen.  

Verzekeringsconsequenties

De sterk verhoogde kans op forse schade, maakt dat verzekeraars zeer huiverig zijn om leegstaande gebouwen te verzekeren. Als men al bereid is om dekking te verlenen, zal dat tegen zeer stringente voorwaarden gebeuren. Binnen de door Sovib uitgevoerde verzekeringscollectiviteit voor zorginstellingen is een regeling opgenomen die automatisch voorziet in een beperkte dekking in geval van leegstand. Echter, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de getroffen maatregelen, is het mogelijk dat een uitgebreidere dekking kan worden verleend. Dat is echter maatwerk waarvoor overleg met Sovib noodzakelijk is. De accountmanagers van Sovib hebben veel ervaring met dit soort zaken en zijn ook dan uw aangewezen gesprekspartner. 

Advies

Uit het bovenstaande volgt, dat zodra er sprake is van leegstand, het van belang is dat daarover in een zo vroeg mogelijk stadium contact wordt opgenomen met Sovib opdat in overleg de meest adequate verzekeringsdekking kan worden gerealiseerd.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014