Het nieuwe ontslagrecht

05-12-2014

Transitievergoeding

Hand giving bag with euro symbol isolated on white

Hand giving bag with euro symbol isolated on white

Een werkgever kiest op dit moment vaak voor ontslag via UWV, omdat UWV geen vergoeding aan de werknemer kan toekennen. Dit in tegenstelling tot de kantonrechter. De kantonrechter berekent de vergoeding aan de hand van de kantonrechtersformule. In het nieuwe ontslagrecht verandert dit en vervalt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en van wie de arbeidsovereen-komst eindigt, heeft na 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd. Werkgevers zijn per 1 juli 2015 ook een transitiebudget verschuldigd als het dienstverband van een WIA-gerechtigde na de wachttijd wordt beëindigd. Het beëindigen van een dienstverband van een medewerker zonder benutbare mogelijkheden (bijvoorbeeld een IVA- of een WGA-gerechtigde) heeft financiële consequenties.

De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per jaar voor dienstverbanden korter dan 10 jaar. Voor de dienstverbandjaren na de eerste 10 jaar geldt 1/2e maandsalaris.

Voorbeeld

U heeft een medewerker die 15 ½ jaar bij u in dienst is. Deze medewerker heeft een bruto maandsalaris van € 3.000,00.

 • 10 x (1/3 x € 3.000,00) = € 9.990,00
 • 5,5x (1/2 x € 3.000,00) = € 8.250,00

Het totale transitiebudget dat u de werknemer verschuldigd bent bij het beëindigen van het dienstverband komt uit op € 18.240,00 !

In tegenstelling tot wat de term transitiebudget doet vermoeden, hoeft de (ex-) werknemer het niet te besteden aan transitie. Het is dus gewoon een ontslagvergoeding.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000,00, behalve voor mensen die meer dan € 75.000,00 verdienen. Geen transitievergoeding hoeft te worden betaald bij beëindiging van het dienstverband ten gevolge van:

 • ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (ontslag op staande voet);
 • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd; en
 • ontbinding van het dienstverband op initiatief van de werknemer.

Wat niet verandert, is dat een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan worden gesloten met een werknemer zonder tussenkomst van de rechter of UWV. In dat geval hoeft er ook geen transitiebudget aangeboden te worden. De verwachting is echter dat de werknemer niet met (veel) minder vergoeding akkoord zal gaan.

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014