Risicobeheer en schadeverzekeringen

Sovib heeft verschillende collectieve schadeverzekeringen voor de zorgsector. Maar risico’s afdekken is één ding, ze beheersen is minstens zo belangrijk. Daarom bieden we naast verzekeringen uitgebreide ondersteuning bij de beheersing van schaderisico’s.

Stap 1: risicobeheer

Een collectieve verzekering gaat uit van homogeniteit van de deelnemers. Dat betekent dat in theorie alle deelnemende zorginstellingen een gelijke schadelast hebben. Het slechte  resultaat van de ene instelling wordt ‘gecompenseerd’ door het goede resultaat van een andere instelling. In de praktijk gaat dat echter niet helemaal op. Er ontstaan steeds meer verschillen tussen zorginstellingen. En de schaderisico’s worden al lang niet meer alleen bepaald door de omvang van de organisatie. We beginnen daarom altijd met een inventarisatie van de risico’s van een zorginstelling. Om deel te kunnen nemen aan een collectieve verzekering, moet een deelnemer een acceptabele schadelast hebben. Is dat niet het geval? Dan starten we een traject om de schadelast te reduceren.

Risicobeheer in de praktijk

De deelnemers aan onze collectieve schadeverzekeringen delen we in categorieën in. De categorieën lopen van weinig schadelast tot (heel) veel schadelast . Ieder jaar stellen we vast tot welke categorie een deelnemer behoort. Dat gebeurt op basis van de schaderesultaten van de afgelopen jaren. Vervolgens start een verbetertraject, om deelnemers te ondersteunen bij het beheersen van risico’s. We beginnen bij de organisaties met de grootste schadelast. Maar we spreken ook over risicobeheer met deelnemers met weinig schade. Want het is belangrijk om positieve resultaten te blijven stimuleren.

De schadelast reduceren

Door de schadelast collectief laag te houden blijven de premies stabiel. Lukt dat niet? Dan zullen deelnemers met een hoge schadelast onder begeleiding van Sovib moeten werken aan een reductie van de schadelast. Dat begint met een schaderapportage waarin we de pijnpunten  blootleggen en advies geven over hoe de instelling die punten kan oppakken. Daarnaast bieden we aan mee te denken over een preventieplan om de schadelast terug te dringen.

Stap 2: een passende schadeverzekering

Volgens ons is een verzekering een sluitstuk van een goed risicobeheer. Heeft u uw risicobeheer op orde, of bent u uw schadelast onder onze begeleiding aan het reduceren?  Dan kunt u deelnemer worden of blijven van onze collectieve schadeverzekeringen.

Wij werken uitsluitend voor de zorgsector. Onze collectieve schadeverzekeringen zijn daardoor helemaal afgestemd op de behoefte van de  markt. Bovendien hebben we altijd nauw contact met het veld. Op basis van nieuwe vragen of wensen, stellen wij onze producten  steeds bij. De voorwaarden, dekkingen en premies zijn daardoor altijd helemaal afgestemd op de zorgsector. U heeft dus altijd een verzekering op maat!

Verschillende mogelijkheden

Al onze schadeverzekeringen  zijn collectief ondergebracht bij gerenommeerde verzekeringsinstellingen. Sovib heeft onder andere schadeverzekeringen voor gebouwen, inventaris, ongevallen en aansprakelijkheid. Dit zijn geen standaardverzekeringen, maar maatproducten voor zorginstellingen. Los af te sluiten,  of gebundeld in de collectieve Sovib Rubriekenverzekering.

Meer informatie over onze verzekeringsoplossingen

Dienstverlening