De Wkkgz en Rechtsbijstand

04-05-2017

slide1Met onze nieuwsbrief van december 2016 zijn wij ingegaan op de ‘Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg’, kortweg de Wkkgz. Met name zoomden wij daarbij in op de verzekeringsaspecten; dit in verband met de per 1 januari 2017 ingegane verplichting omtrent de klachten- en geschillenprocedure. Op deze verzekeringsaspecten komen wij nu terug.

Uit reacties op onze nieuwsbrief van december 2016 merkten wij dat de vraag leeft, of het noodzakelijk is dat er aanvullende verzekeringen worden afgesloten, dan wel of de huidige verzekeringsdekking voldoende is. Twee verzekeringsvormen spelen hierbij een rol: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (Rubriek V) en de rechtsbijstandverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is (om meerdere redenen) noodzakelijk, de rechtsbijstandverzekering is dat niet per se. Oftewel, zonder rechtsbijstandsverzekering is er geen noodzaak om een aanvullende verzekering af te sluiten. Echter, een specifieke rechtsbijstandverzekering voor de behandeling van klachten in het kader van de Wkkgz én de Wet BIG, kan wel degelijk zinvol zijn. Mét zo’n verzekering heeft u zich vooraf verzekerd van adequate rechtsbijstand op het moment dat u wordt geconfronteerd met een klacht in het kader van deze wetten. U hoeft dan dus niet op het moment zelf, op zoek te gaan naar juridische bijstand. Bovendien wordt door het personeel dat met een klacht- of tuchtzaak te maken kan krijgen, het door de werkgever vooraf regelen van adequate rechtsbijstand, vaak als geruststellend ervaren.

De specifiek voor zorginstellingen ontwikkelde rechtsbijstandverzekering wordt door ons bij de gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar ARAG ondergebracht. In geval van een klacht, is één telefoontje naar ARAG voldoende. Vervolgens gaat een jurist van ARAG de zaak voor u behandelen waarmee die zorg u uit handen wordt genomen.

Wij adviseren u, uw procedure omtrent klachten in het kader van beide wetten, nog eens onder de loep te nemen, en daarbij vooral het aspect van de in te roepen juridische bijstand goed te bekijken. Om vervolgens een juiste afweging te kunnen maken, is het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor een specifieke rechtsbijstandverzekering, naar onze mening aan te raden. Het aanvragen van zo’n offerte kan door middel van deze link.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014