De nieuwe ketenregeling

05-12-2014

Ketenregeling-doorbroken-280x165_01 (5-12-2014)
Vanaf 1 juli 2015 wordt bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (BT) die twee jaar overschrijden, de laatste automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (OT). Momenteel is dat nog drie jaar. De tussenliggende periode is maximaal zes maanden (in plaats van drie maanden). Bij meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Voorbeelden

1e contract Duur 2e contract Duur 3e contract
1. 01-01-2015 12 maanden 01-01-2016 12 maanden 01-01-2017 (OT)
2. 01-06-2013 12 maanden 01-06-2014 12 maanden 01-06-2015 (BT)
3. 01-07-2013 12 maanden 01-07-2014 12 maanden 01-07-2015 (OT)

U kunt nu al rekening houden met de wijziging van de ketenregeling, door rekening te houden met de duur van een contract. Als in voorbeeld 3 hierboven de duur van het 2e contract korter zou zijn dan 12 maanden, dan kan er nog wel een 3e tijdelijk contract worden aangeboden. De situatie is dan als volgt.

1e contract Duur 2e contract Duur 3e contract
4. 01-07-2013 12 maanden 01-07-2014 11 maanden 01-06-2015 (BT)

In de zorg wordt relatief veel gewerkt met BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg). Vaak duren deze leerwegen drie jaar. Dit zou betekenen dat BBL’ers na twee jaar een vast contract zouden moeten krijgen. Om deze onwenselijke situatie te voorkomen, is besloten dat BBL-trajecten niet mee tellen in het ketensysteem.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014