Cyberrisico

01-04-2014

cyber (1-4-2014)Een relatief nieuw verschijnsel aan het front van “gevaren en risico’s” dat ons allemaal bedreigt, is het zogenaamde cyberrisico. Het verschijnsel is nog dermate nieuw dat een eensluidende definitie nog niet eens bestaat. Het gevolg is dat er daardoor verschillende uitleggen en invullingen aan worden gegeven. Uiteraard vallen hacking en fishing onder het cyberrisico, maar wat er verder wel en niet onder valt, is nog niet helemaal duidelijk. Wat in ieder geval wél duidelijk is, is dat niemand dit verschijnsel kan en mag negeren.

Ook zorginstellingen zullen worden geconfronteerd met cyberrisico’s, hebben hier al ervaring mee, of (in het ergste geval) hebben er de negatieve gevolgen al van ervaren.

In de komende maanden zal Sovib langs deze weg, maar mogelijk ook op andere manieren, trachten u zo breed mogelijk te informeren en te adviseren over alles wat met cyberrisico’s en cybercriminaliteit te maken heeft, en hoe daar mee om te gaan. Op voorhand hebben wij al een paar adviezen:

  • wacht niet met het op managementniveau op de agenda zetten van dit onderwerp;
  • maak het tot een integraal aandachtspunt binnen uw organisatie; en
  • stel één of meer functionarissen aan die dit onderwerp onder hun verantwoordelijkheid krijgen (niet alleen een IT-er, maar het liefst vanuit verschillende disciplines).

Verder vragen wij uitdrukkelijk om uw input over dit onderwerp: uw specifieke vragen of opmerkingen, ervaringen, suggesties en ideeën zijn meer dan welkom. Wordt vervolgd…

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014