Cyber – Alarmerende ontwikkelingen

11-07-2017

Alarmerende ontwikkelingen cyber 7-2017

In onze vorige Cyber-Nieuwsbrief gingen wij al uitvoerig in op het verschijnsel ‘ransomware’ of ‘gijzelsoftware’. We hadden toen niet kunnen bedenken dat dit onderwerp kort daarna nóg actueler zou worden dan het al was. Want naast de min of meer gebruikelijke dagelijkse ‘kleine’ aanvallen, hebben we inmiddels maar liefst twee wereldwijde cyberaanvallen met ransomware achter de rug: WannaCry en Petya. Maar wat heet ‘achter de rug’? De getroffen bedrijven en (overheid)organisaties kampen nog altijd met de gevolgen, ook in Nederland. Ofwel doordat men daadwerkelijk getroffen is, zoals het Rotterdamse overslagbedrijf dat dagen lang plat lag, ofwel door het preventief afsluiten of beperken van digitale communicatiemogelijkheden, zoals de Nederlandse politie heeft gedaan.

Het kan niet lang meer duren of een cyberaanval leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Te denken valt aan het stagneren van de overslag en doorvoer van eerste levensbehoeften waardoor de winkels en tankstations niet bevoorraad kunnen worden, het daadwerkelijk niet meer functioneren van de politie, of het niet kunnen verrichten van medische handelingen doordat een ziekenhuis ‘plat ligt’.

Dat het twee voor twaalf is, beamen ook demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Die laatste concludeert in zijn jaarlijkse Cybersecuritybeeld dat Nederland de groei van de cyberdreiging niet bijhoudt, ondanks dat de overheid, het bedrijfsleven en de burgers wel hun best doen. Klaas Dijkhoff heeft met zijn brief van 21 juni jongstleden het Cybersecuritybeeld 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris geeft aan dat de dreigingen zullen blijven toenemen en dat intensivering van de investeringen in het verhogen van de weerbaarheid, van essentieel belang is.

De complete tekst van het Cybersecuritybeeld 2017 is hier te vinden.

Twee voor twaalf, ook voor uw organisatie

Het is natuurlijk een goede zaak dat op overheidsniveau het besef is doorgedrongen dat de situatie alarmerend is, maar ook bedrijven, organisaties en particulieren dienen nu zélf in actie te komen, dan wel (meer dan) ‘een tandje bij te zetten’. Dus ook zorginstellingen zullen de aandacht voor cyberbedreigingen moeten opschroeven. Wij kunnen u daar op een aantal manieren bij helpen:

  • met een weerbaarheidsscan, uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf Hoffmann,
  • met onze “Eerste hulp bij cyberincidenten’,
  • en met onze specifieke cyberverzekering-voor-de-zorg.

Een toelichting hierop vindt u via deze link in onze nieuwsbrief van februari 2017.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie over de preventie- of verzekeringsmogelijkheden wenst, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Omdat het cyberrisico veelomvattend is en verstrekkende gevolgen kan hebben, adviseren wij u, deze nieuwsbrief door te sturen naar uw Raad van Bestuur en naar het hoofd van uw IT-afdeling, met de suggestie dat men zich op deze nieuwsbrief abonneert via deze link.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014