Cyber

25-05-2018

Vrijwel alle bedrijven en organisaties zijn de laatste maanden in de ban geweest van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. En ook de komende tijd zal de AVG de nodige aandacht blijven vragen. Ongetwijfeld geldt dit ook voor uw  organisatie. Nu de fatale datum van 25 mei 2018 is gepasseerd, is de inwerkingtreding een feit. Eén van de vragen die daarbij rijzen, is of er op verzekeringsgebied aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn. Daar gaan wij in deze nieuwsbrief nader op in.   

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met onze nieuwsbrief van december 2017 gingen wij al in op het specifieke aspect van de bestuurdersaansprakelijkheid. Kortweg betoogden wij, dat de AVG een verhoging van het risico voor bestuurders kan inhouden. Op grond daarvan zou verhoging van het verzekerde bedrag van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zinvol kunnen zijn. Dat die boodschap niet aan dovemans oren was gericht, werd ons duidelijk uit het grote aantal reacties en verzoeken tot verhoging. Die nieuwsbrief kunt u hier eventueel nog eens nalezen.

Cyberverzekering

Regelmatig informeren wij u over de wenselijkheid van een cyberverzekering. Met de inwerkingtreding van de AVG neemt die wenselijkheid verder toe. Wij noemen een aantal AVG-gerelateerde dekkingsvoorbeelden:

Ingevolge de AVG is het verplicht om een minimale vorm van cyberveiligheid te hebben. Dat wordt uiteraard niet bereikt met het alleen afsluiten van een verzekering, maar deze verzekering vormt wél een wezenlijk onderdeel van het hele cyberveiligheidsvraagstuk.

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, zoals een datalek, biedt de cyberverzekering direct toegang tot deskundig advies en professionele hulp, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning door een gespecialiseerd advocatenkantoor bij het melden van een datalek.

Een datalek waarbij gevoelige persoonsgegevens ‘op straat zijn komen te liggen’ vereist een zorgvuldige communicatie teneinde (reputatie)schade te voorkomen of te beperken. Met een cyberverzekering kan er ook dan een beroep worden gedaan op de bijstand van externe deskundigen.

Indien er naast een datalek sprake is van beschadigde data, kan er ook voor de herstelkosten een beroep worden gedaan op de cyberverzekering.

Last but not least, kan een datalek tot schadeclaims leiden op grond van het niet voldoen aan de AVG-vereisten. Ook dan kan de cyberzekering zijn waarde bewijzen.

Conclusie

Door de algemene toename van cyberrisico’s heeft de cyberzekering zich de laatste jaren ontwikkeld van ‘nieuwigheidje’ tot te overwegen verzekeringsvorm. Met de inwerkingtreding van de AVG wordt deze verzekering nu echter een zeer serieus te overwegen optie.

Advies

Ons advies is dan ook kort en bondig: het is nu tijd om een offerte aan te vragen. Dat kan eenvoudig via deze link.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie wenst, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

PS

Omdat het cyberrisico veelomvattend is en verstrekkende gevolgen kan hebben, adviseren wij u, deze nieuwsbrief door te sturen naar uw Raad van Bestuur en naar het hoofd van uw IT-afdeling, met de suggestie dat men zich op deze nieuwsbrief abonneert.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014