Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

01-01-2014

Verzekerde instelling

 

Naam instelling                      :                                                                                            

Contactpersoon                      :                                                                                            

Plaats werkzaamheden           :                                                                                          

Aard van de werkzaamheden :                                                                                          

 

Veiligheidsmaatregelen

* Zijn er op de bijlage van dit formulier                      □ ja                                         □ nee

genoemde maatregelen getroffen?

* Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder,

nog extra en/of bijzondere veiligheids-                      □ ja                                         □ nee

maatregelen nodig?

Omschrijving van de extra maatregelen:                                                                          

* Zijn deze maatregelen besproken met de

opdrachtgever en uitvoerder?                                     □ ja                                         □ nee

 

ONDERTEKENING

Naam opdrachtgever

Datum                                          :                                                                                            

Handtekening opdrachtgever :                                                                                            

 

Uitvoerder werkzaamheden

Bedrijfsnaam                          :                                                                                              

Contactpersoon                      :                                                                                              

 

Methode van werkzaamheden:

Gebruik van:

□ lasbrander                □ slijpschijf

□ elektrisch lassen      □ hetelucht föhn

□ gasbrander               □ anders t.w.                                                   

 

Voor het gehele werk                                                      □ ja                                         □ nee

Op welke plaatsen niet :                                                                      

 

Risico-inventarisatie

Uitgevoerd door                        :                                                                                          

Datum uitvoering                     :                                                                                          

 

 

ONDERTEKENING

Naam uitvoerder

Datum                                          :                                                                                            

Handtekening opdrachtgever :                                                                                            

 

 

Eindcontrole:

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergelaten en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zij uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

 

 

De eindcontrole is uitgevoerd door:                          en afgemeld bij                                  

 

Nacontrole tot 60 minuten na afloop werkzaamheden

Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot een uur na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een nacontrole te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

 

De nacontrole is uitgevoerd door:                                                                                       

 

 

Bijlage: Risicoanalyse en maatregelen.

 

Risicoanalyse en maatregelen

Lijst van verplichte maatregelen:                       Bevindingen:

 

* Verkennen van de omgeving van het                                                                         

werk samen met de uitvoerder.                                                                                     

* Zijn voldoende geschikte blusmiddelen                                                                   

direct voorhanden nabij het werk?                                                                               

* Zijn brandbare stoffen / materialen                                                                           

verwijderd uit de omgeving van het werk.                                                                    

* Is er een telefoon beschikbaar bij het                                                                          

werk?                                                                                                                                    

* Zijn alle zijden (ook achterzijde) van het                                                                 

werk gecontroleerd op mogelijk ontstaan                                                                   

van brand?                                                                                                                          

* Zijn de automatische brandmelders ter                                                                    

plaatse uitgeschakeld?                                                                                                     

* Is bekend wie intern bij brand moet worden                                                           

gewaarschuwd bij brand, na 112?                                                                                   

* Is de brandmeldinstallatie na het werk                                                                      

weer ingeschakeld?                                                                                                            

* Wordt er volgens de veiligheidsregels                                                                        

van de eigen brancheorganisatie van de                                                                       

uitvoerder gewerkt?                                                                                                          

 

 

Minimaal aan te houden afstand in meters:

 

Snijden / branden:                 Lassen:

Niet brandbaar                                                          _                                                  _

Moeilijk / slecht brandbaar                                    10 meter                                 5 meter

Zeer brandbaar                                                         15 meter                                 10 meter

 

Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014