Brand door onkruidbestrijding

02-05-2018

Hoewel een beetje vroeg in het jaar is de zomer al begonnen. De bomen lopen uit en overal staan de bloesembomen in bloei. Dit groeizame weer zorgt er ook voor dat niet alleen de bomen en stuiken uitlopen, maar ook dat het onkruid de grond uitschiet.

Wegbranden

Om van het mooie weer te kunnen genieten, wordt het onkruid tussen de stenen en tegels verwijderd. In veel gevallen gebeurt dit door het onkruid weg te branden. Het voordeel is dat het snel gaat en er geen gif wordt gebruikt wat schadelijk is voor het milieu.

Gevaar

Wegbranden van onkruid levert echter ook een gevaar op. Tijdens het wegbranden van onkruid, wat in de nabijheid van de gevel staat, kan de gevelbeplating of het materiaal er achter vlam vatten. Afhankelijk van de situatie kan dit tot forse materiële schade leiden en kan het zelfs voorkomen dat (een deel van) de locatie ontruimd moet worden. Dat dit een reëel gevaar is, bleek bij twee van onze deelnemers.

Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

Om de kans op en de gevolgen van brandschade door brandgevaarlijke werkzaamheden te beperken, adviseert Sovib om voor aanvang van brandgevaarlijke werkzaamheden een checklist brandgevaarlijke werkzaamheden in te vullen. Dit wordt gedaan door de verantwoordelijke binnen de zorginstelling samen met de uitvoerder van de werkzaamheden. In deze checklist wordt stilgestaan bij de risico’s van de brandgevaarlijke werkzaamheden en de maatregelen die genomen kunnen worden om brand te voorkomen of te beperken.  Zodra de checklist is ingevuld, wordt deze door zowel de opdrachtgever als de uitvoerder ondertekend.

Klik hier voor een voorbeeld van de checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014