Bouwen en verzekeren

09-07-2014

Inleiding

Bouwen_en_verzekeren_01 (9-7-2014)
Binnen de zorgsector wordt volop gebouwd; van betrekkelijk kleine “klusjes” zoals de aanbouw van een serre, tot grootschalige renovaties. En van renovatie van een verouderde locatie, tot complete nieuwbouw. Bijna elke zorginstelling krijgt wel een keer met (ver)bouw te maken; grotere instellingen zelfs met enige regelmaat. Toch hangt er rondom allerhande soorten bouw en het wel of niet verzekeren daarvan, een soort mist. Door wie en op welke manier er verzekerd moet worden, en wat er verzekerd moet worden, blijft veelal enigszins vaag. Met als gevolg dat soms niet de beste keuzes worden gemaakt én er onnodige kosten ontstaan. Dat kan anders én beter. 

Betrokken partijen 

Bij bouwprojecten van enige omvang, zijn diverse partijen betrokken die elk hun eigen rol hebben. Daarbij zijn de rollen van de opdrachtgever (de zorginstelling als deze eigenaar van het gebouw is) en van de aannemer het belangrijkst. Dat zijn immers de twee contractspartijen. Hoewel die partijen uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk het realiseren van (bijvoorbeeld) een nieuwe zorglocatie, is er ook sprake van tegenstrijdige belangen. Om een voor de hand liggend voorbeeld te noemen: de aannemer zal een ruime winstmarge nastreven, de zorginstelling zal proberen de aanneemsom zo laag mogelijk uit te onderhandelen.

Waar sprake is van deels tegenstrijdige belangen, is het niet logisch dat de ene partij (de zorginstelling als opdrachtgever) zijn “lot” deels uit handen geeft aan de andere partij (de aannemer). En toch gebeurt dat regelmatig.

De aannemer en de bouwverzekering

De primaire rol van de aannemer is het uitvoeren en het tot een goed einde brengen van het afgesproken bouwproject. Daarbij komen tal van zaken aan de orde die typisch “het pakkie-an” van de aannemer zijn, zoals de inkoop van materialen en het inzetten van personeel, maar ook het verzekeren van zijn belangen. Bij het afsluiten van een verzekering zal een aannemer uitgaan van zijn eigen belangen: de af te sluiten verzekeringen moeten in eerste instantie zijn risico’s afdekken. 

Een eigenaardig verschijnsel is, dat op door de aannemer afgesloten verzekering, vaak ook de belangen van de opdrachtgever zijn verzekerd. De zogenaamde (aan)bouw- of CAR-verzekering (Construction All Risks) omvat de verzekering van het gehele project (“het werk” genoemd) en dekt diverse belangen van de aannemer en de opdrachtgever. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar er loeren diverse addertjes onder het gras waar de opdrachtgever beducht voor moet zijn en waarvan hij zich vooraf moet afvragen of dit een gewenste situatie is.    

Een paar addertjes

eigen risico

Een door een aannemer afgesloten CAR-verzekering kent altijd forse eigen risicobedragen. Die bedragen kunnen contractueel voor rekening van de zorginstelling komen. Een ongewenste situatie omdat dit fors in de papieren kan lopen én omdat schade tijdens bouw vaak door toedoen van de aannemer ontstaat die dan dus logischerwijs zelf voor de consequenties zou moeten opdraaien in plaats van dit op de opdrachtgever af te wentelen.

premie en kosten

De aannemer zal de premie, verhoogd met kosten, doorbelasten aan de opdrachtgever. Het zelf regelen van de CAR-verzekering maakt het mogelijk daar een (soms forse) besparing te realiseren. 

extra kosten door te late oplevering

Een belangrijk dekkingsonderdeel van een CAR-verzekering is het onderdeel “extra kosten / bedrijfsschade”. Indien de opdrachtgever door te late oplevering extra kosten moet maken of bedrijfsschade lijdt, kan dit een forse schadepost betekenen. Op een door de aannemer afgesloten CAR-verzekering kan dat onderdeel niet worden meeverzekerd, wél op een door de zorginstelling afgesloten verzekering. Een voorbeeld hiervan is, de gederfde huurinkomsten ten gevolge van de vertraagde oplevering van de nieuwbouw-appartementen.

controle

Als een zorginstelling zelf een CAR-verzekering afsluit, blijft de controle behouden. Vooral in geval van schade is het van belang de leidende positie te hebben, in plaats van afhankelijk te zijn van de aannemer en diens verzekeraar.

faillissementsrisico

Hoewel sommige media af en toe berichten dat “de bouw” langzaamaan uit het diepste dal aan het opkrabbelen is, gaan aannemers nog steeds geregeld failliet. En met een faillissement van de aannemer, wordt ook diens CAR-verzekering en de eventuele schade-uitkering, onbereikbaar. 

Dit zijn slechts een paar addertjes waarmee we willen aangeven dat het van groot belang is zelf als opdrachtgever een CAR-verzekering af te sluiten. Uiteraard is verdere informatie beschikbaar.  

Bestek en aanbesteding

In het bouwbestek is geregeld door wie de CAR-verzekering wordt afgesloten: door de aannemer of door de opdrachtgever. De min of meer standaard-bestektekst gaat uit van de aannemer. Wil men hier van afwijken, en als opdrachtgever zelf de verzekering afsluiten, dan moet er dus vóór de aanbesteding actie worden ondernomen en moet dit in het bestek op die manier (afwijkend) worden geregeld. 

De rol van Sovib 

Sovib heeft zeer veel ervaring met het verzekeren van bouwprojecten ten behoeve van zorginstellingen. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om per bouwproject de beste combinatie van verzekeringsdekking en prijs te vinden. En lopende het bouwproject, bij een onverhoopt schadegeval, staan onze schaderegelaars en gespecialiseerde schade-experts met raad en daad klaar.

Advies

Ons advies is om, zodra er sprake is van bouwplannen, ook Sovib daarover in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Dan is er volop gelegenheid om de verschillende aspecten rondom de bouw goed door te spreken, en om de verzekeringsmogelijkheden met betrekking tot het project grondig te onderzoeken.

Omdat het tijdig geïnformeerd worden over bouwprojecten van groot belang is, zullen onze accountmanagers regelmatig navraag doen naar eventuele bouwplannen.      

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014