Bewonersverzekeringen

13-05-2019

Naast de verzekeringen die betrekking hebben op de belangen van uw organisatie, kent het Sovib-verzekeringspalet ook twee vormen die de belangen van uw bewoners verzekeren: de particuliere inboedel- en de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. In deze nieuwsbrief gaan wij kort in op een aantal aspecten rondom deze verzekeringen.

Wat is er verzekerd?

De meeste mensen hebben privé een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Onze collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor bewoners van zorginstellingen zijn daar mee te vergelijken. De inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan de inboedel op de bewonerskamer door onder meer brand, water en inbraak. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die een bewoner aan iemand anders, of aan eigendommen van iemand anders toebrengt.

Het belangrijkste verschil zit dus niet in de dekkingen van deze verzekeringen, maar in het feit dat de bewoner deze verzekeringen niet zelf afsluit, maar de zorgorganisatie dat doet. Er worden daarom geen individuele polissen aan de bewoners verstrekt, maar slechts één polis die altijd betrekking heeft op alle bewoners van de genoemde locatie. De premie wordt niet individueel geïncasseerd, maar wordt door middel van één nota bij de zorgorganisatie in rekening gebracht.

Zijn deze verzekeringen verplicht?

Beide verzekeringsvormen zijn niet verplicht. Echter, vrijwel iedereen in Nederland heeft beide verzekeringen wél afgesloten, en dat is maar goed ook. Want zónder deze verzekeringen loopt de particulier een groot (zo niet té groot) risico. Dat geldt voor de bewoners van een zorglocatie, maar ook voor de mensen aan wie zij mogelijk schade toebrengen. Immers, als de bewoner geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, moet de schadevergoeding uit eigen middelen worden gedaan. En dat zou wel eens lastig kunnen blijken te zijn. Zeker als het om een forse schade gaat omdat de draagkracht van de bewoner dit lang niet altijd mogelijk maakt.

Waarom zou de zorgorganisatie deze verzekeringen afsluiten?

Beide verzekeringen gaan in eerste instantie over de belangen van de particuliere bewoners. Maar bij iets nadere beschouwing blijkt dat óók de zorgorganisatie er belang bij heeft dat deze verzekeringen voor alle bewoners zijn afgesloten. Met het collectief afsluiten van deze verzekeringen weet de zorgorganisatie zeker dat altijd iedereen is verzekerd. En ook nog eens op dezelfde condities en tegen dezelfde prijs. Zeker in geval van schade is dat al vaak een groot voordeel gebleken omdat dan kan worden volstaan met het bellen van slechts één nummer: dat van Sovib. Houden de bewoners hun eigen verzekeringen, dan kan dat bij schade tot een enorme uitzoekerij en veel tijdverlies leiden.

Verder moet worden bedacht, dat wanneer een niet verzekerde bewoner schade veroorzaakt aan eigendommen van de zorginstelling, het lastig zo niet onmogelijk wordt, die schade op de bewoner zelf te verhalen. In de praktijk zal de zorginstelling vaak zelf voor die schade opdraaien.

Afsluitend is er het kostenaspect. Het collectief verzekeren, door middel van één polis en één premiebedrag, maakt dat de premie voor deze verzekeringen ver onder de reguliere premies liggen. Oftewel, er wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd. En dat kan een aantrekkelijke extra toevoeging zijn in het dienstenaanbod van de zorgorganisatie.

Wie betaalt de premie?

De premie van deze collectieve verzekeringen per bewoner is zéér concurrerend ten opzichte van de situatie dat zij zelf verzekeringen afsluiten. Maar omdat het vaak een groot aantal bewoners betreft, gaat het op jaarbasis soms toch om forse totaalbedragen. Onze ervaring is, dat een groot aantal zorgorganisaties om die reden deze premie aan de bewoners in de servicekosten doorbelast, tegelijk met de kosten van diverse andere diensten en voorzieningen.

Conclusie en advies

Onze conclusie is, dat het collectief afsluiten van deze verzekeringen door de zorgorganisatie, veruit te prevaleren valt boven het door de bewoners individueel laten afsluiten. Zijn deze bewonersverzekeringen al door uw organisatie afgesloten, dan is het raadzaam om die te handhaven. Heeft uw organisatie dat niet gedaan, en hebben uw bewoners hopelijk zelf verzekeringen afgesloten, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ten aanzien van de kosten adviseren wij deze wel door te belasten, vooral omdat het per bewoner om slechts enige euro’s per maand gaat.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014