Meer informatie over corona

Besluiten nemen in crisistijd: zo doe je het goed

29-04-2020

Eén van de eigenschappen van een crisis is dat deze er bijna altijd plotseling is en dat de dagelijkse praktijk drastisch afwijkt van de vertrouwde situatie. En je denkt dat je je op een crisis kunt voorbereiden, maar in de praktijk gaat het altijd anders. Dat komt ook omdat de oorzaken van een crisis zeer uiteenlopend kunnen zijn, het is haast onmogelijk om op al deze varianten voorbereidingen te treffen. Gelukkig is er ook relatief goed nieuws: de gevolgen van een crisis – wat voor crisis dan ook – kennen minder varianten. De COBRA-leidraad (Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging) herkent zeven verschillende gevolgen:

 

1. Sluiting van delen van de locaties

2. Groot aanbod van cliënten

3. Verplaatsen van cliënten

4. Tekort aan personeel

5. Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen

6. Logistieke stagnatie

7. Uitbraak van infectieziekten

 

In de huidige coronacrisis gelden bijna alle gevolgen uit de COBRA-leidraad. Dat we te maken hebben met een uitzonderlijke crisis, is dan ook klip en klaar.

 

Neem dat besluit!

 

Juist in een crisissituatie moeten er uitzonderlijke besluiten worden genomen. Immers, je kan niet of slechts beperkt terugvallen op bestaande afspraken en structuren. Maar besluitvorming is in tijden van crisis een gecompliceerde zaak.

 

– De informatievoorziening is in veel gevallen beperkt en tegenstijdig

– Informatie kan onvoldoende gecheckt worden

– Het mandaat van besluitvorming is niet altijd duidelijk

– Besluitvorming moet onder tijdsdruk plaatsvinden

– Gevolgen van besluiten kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

 

Documenteren!

 

Dus: ondanks of juist vanwege de complicerende factoren moet besluitvorming toch plaatsvinden. Daarbij is het van belang om alle informatie rondom de besluitvorming goed te documenteren. Een voorbeeld. Neem het tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg. Hoeveel beschermingsmiddelen waren er op een bepaald moment voorhanden? Welke concrete acties zijn er ondernomen om meer beschermingsmiddelen te krijgen? Wat waren de afwegingen en wat is er uiteindelijk besloten? Ons advies: leg vast welk besluit bij al deze overwegingen wordt genomen. Dat dit voorbeeld een belangrijk thema is, blijkt uit de politieke en maatschappelijke discussie die hierover gevoerd wordt. Ook is er een aantal initiatieven dat hierop inspeelt en zich ervoor inzet beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen voor zorgverleners. Een daarvan is bijvoorbeeld www.hulptroepen.nu

 

Dit documenteren dient twee doelen. Allereerst helpt het om na de crisis lering te kunnen trekken uit het proces en genomen besluiten. Daarnaast biedt het inzicht in de complexe situatie waarin een besluit is benomen. Dit kan van belang zijn als de organisatie in een later stadium aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen van een genomen besluit. Je kunt je dus gelukkig wel voorbereiden op de eventuele gevolgen van de crisis.

 

Meer weten? Vraag gerust om onze hulp! We zijn er om te helpen.

 

Besluiten nemen in crisistijd: zo doe je het goed

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014