Asbest

15-06-2018

Deze maand blikken wij vooruit, en wel naar 1 januari van het jaar 2024. Dat lijkt en is nog ver weg, maar toch is er een goede reden om in verband met die datum, nu al in actie te komen. Die reden heet ‘asbest’.

Asbest

Decennialang is asbest een geliefd en veelvuldig gebruikt materiaal geweest. Maar in verband met het grote gezondheidsrisico dat het inademen van asbestvezels met zich mee brengt, geldt er in Nederland al sinds 1 juli 1993 een algeheel verbod op het gebruik van asbest. Met dat verbod is weliswaar bereikt dat er geen nieuw asbest bij komt, maar wat er al was, is er grotendeels nog steeds. Met name de asbesthoudende daken zijn een groot risico. Door weersinvloeden komen na verloop van tijd steeds meer asbestdeeltjes los en die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. De overheid heeft daarom besloten, alle asbesthoudende daken per 1 januari 2024 te verbieden. Dit betekent dat elke eigenaar van een asbesthoudend dak, deze voor eigen rekening dient te laten verwijderen.

Asbestdaken in de zorgsector

Anders dan in bijvoorbeeld de landbouwsector, komen asbesthoudende daken in de zorgsector niet veel voor. In die zin lijkt het verbod per 1 januari 2024 weinig impact te hebben. Echter, ons is gebleken dat de asbesthoudende daken die er in de zorgsector wél zijn, vaak de kleine bijgebouwtjes betreffen die makkelijk over het hoofd worden gezien. Voorbeelden hiervan zijn: een fietsenstalling, een dierenverblijf, een opslagloods, schuurtjes en bergingen.

Inventarisatie

Wij adviseren u, binnen uw organisatie de aanwezigheid van asbesthoudende daken te inventariseren. Indien daarna blijkt dat er sprake is van asbesthoudende daken, is het vervolgens raadzaam om nu reeds een plan ter verwijdering van het asbest op te stellen, en om de subsidiemogelijkheid te onderzoeken.

Nadere informatie

Graag verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid, bereikbaar via deze link, waar uitvoerige informatie over het verbod en de subsidieregeling te vinden is.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014