Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

22-12-2017

Het zal u niet zijn ontgaan, per 28 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) van kracht.

Ongetwijfeld heeft dit binnen uw organisatie al de nodige aandacht en wordt er hard gewerkt aan de verschillende implicaties van deze wet. Naar aanleiding van verschillende (terechte) vragen, gaan wij in op één specifiek aspect van de AVG: de bestuurdersaansprakelijkheid.

De AVG in het kort

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt; de AVG vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties, en geeft alle Europese toezichthouders dezelfde bevoegdheden. Uitgebreide informatie is onder meer te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van de AVG

Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van door hen (vermeend) gemaakte fouten. Dat is niet nieuw. De vraag is nu echter, of de AVG een grotere verantwoordelijkheid bij de bestuurders legt, en zo ja, of dat eerder tot een aansprakelijkstelling zou kunnen leiden, en zo ja, of er dan een beroep kan worden gedaan de op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Toezichthouders (de ABT). De antwoorden op de eerste twee vragen zijn: ja. Het is ontegenzeggelijk zo, dat waar de AVG voor aanscherping zorgt, de correcte naleving uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bestuurder is. En dus dat dit eerder tot een aansprakelijkstelling zou kunnen leiden. Gelukkig is het antwoord op de derde vraag eveneens: ja. Ook in geval van een aanspraak in het kader van de AVG, kan er een beroep worden gedaan op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Toezichthouders. De polisvoorwaarden van deze verzekering bevatten geen uitsluiting voor dergelijke aanspraken waardoor deze in beginsel onder de dekking vallen. Is er qua dekking dan geen actie nodig? Nee en ja. Niet voor wat betreft de inhoud van de dekking, maar mogelijk wel voor wat het verzekerde bedrag betreft. Voor vrijwel alle organisaties adviseren wij, een verzekerd bedrag te kiezen van minimaal € 5.000.000,00. Voor grotere organisaties kunnen wij zelfs een verzekerd bedrag van € 10.000.000,00 verzorgen.

Advies

Wij adviseren u, het thans verzekerde bedrag van uw ABT nog eens na te kijken en zo nodig bij ons een vrijblijvende offerte voor verhoging van dat bedrag op te vragen.

Tenslotte

Wellicht ten overvloede: indien uw bestuurders niet zijn geabonneerd op deze nieuwsbrief, adviseren wij u, deze naar hen door te mailen.

 

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014