Aangetaste bomen

19-09-2018

Het is weer voorbij die mooie zomer…

We zitten in de na-zomer en de herfst komt er aan. Terugkijkend op een lange hete zomer, kunnen we de balans opmaken van de minder mooie effecten die de extreme hitte met zich mee bracht. Zoals watertekorten die de scheepvaart en de landbouw parten speelden, meer bos- en heidebranden dan gebruikelijk, en dijkverzwakkingen. Ook was er kleiner ‘leed’ zoals gesneuvelde tuinplanten, verdorde grasvelden en onveilig zwemwater. Voor één specifiek probleem ten gevolge van de droogte vragen wij in deze nieuwsbrief uw aandacht: aangetaste bomen.

Aangetaste bomen

De bomen in Nederland hebben het zwaar te verduren gehad. Zo zwaar, dat ze op grote schaal hun reserves hebben moeten aanspreken. De meeste bomen zullen zich wel weer herstellen, maar er is naar verwachting ook een fors aantal dat het niet gaat redden. Die zijn dermate uitgeput en verzwakt, dat de eerste de beste storm hen noodlottig kan worden. Behalve dat dit jammer is voor de boom zelf, levert dit ook een gevaar op. Een vallende boom of een afbrekende tak kan schade veroorzaken aan bijvoorbeeld een geparkeerde auto of, erger, aan een toevallige passant. In dat geval zal zeer waarschijnlijk de eigenaar van de boom aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. En de kans dat de eigenaar daadwerkelijk aansprakelijk en dus schadevergoedingsplichtig is, is groot. Op de eigenaar van een boom rust namelijk een onderhoudsplicht. Dit houdt in, dat bomen regelmatig op hun gezondheid moeten worden gecontroleerd. Indien daar aanleiding voor is, moet de eigenaar zorgen voor verwijdering van gevaarlijke takken of zelfs van de gehele boom.

Onderhoud

Indien u bomen op uw terrein heeft, dan hanteert u waarschijnlijk al een controle- en onderhoudsschema. Het advies is om nu, net na de zomerhitte en juist vóór de najaarsstormen, die controle te vervroegen. Op die manier kan een op tijd gerooide of verwijderde zieke of verzwakte boom, schade en letsel voorkomen.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014